Zwanenzang van ziekmakend zout

Opinie
Paul W.G. Elbers
Jos Kooter
Niels van Regenmortel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2957
Abstract

Nog niet zo lang geleden deden wij u de voorzichtige aanbeveling om bij patiënten voor gebalanceerde infuusvloeistoffen in plaats van natriumchloride (NaCl) 0,9% te kiezen.1 Gebalanceerde infuusvloeistoffen zijn oplossingen die door het toevoegen van bijvoorbeeld lactaat, acetaat of gluconaat een lagere hoeveelheid chloride dan natrium bevatten. Dat leidt tot minder hyperchloremie en een groter verschil tussen positieve en negatieve sterke ionen – de zogenoemde ‘strong ion difference’ – wat metabole acidose tegengaat.2

Vooral hyperchloremie lijkt gerelateerd te zijn aan nierinsufficiëntie en mortaliteit.3,4 Het bewijs hiervoor was aanvankelijk echter zwak, want dit was voornamelijk gebaseerd op retrospectieve onderzoeken. Ook de recentere prospectieve SPLIT-trial kon de vermoede nadelen van NaCl 0,9% niet hardmaken.5 Maar door de resultaten van de SALT-ED- en de SMART-trial, die recentelijk in de New New England Journal of Medicine werden gepubliceerd,6,7 ligt dat nu anders. We kunnen dus misschien beter niet meer spreken…

Auteursinformatie

Contact VUmc, Amsterdam. Afd. Intensive Care Volwassenen: dr. P.W.G. Elbers, intensivist (p.elbers@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul W.G. Elbers ICMJE-formulier
Jos Kooter ICMJE-formulier
Niels van Regenmortel ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties