Volumeresuscitatie, wat is de oplossing?

Klinische praktijk
A.J. (Jos) Kooter
Heleen M. Oudemans-van Straaten
Paul Elbers
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6503
Abstract

Samenvatting

  • Er worden 2 soorten infuusvloeistoffen gebruikt voor volumeresuscitatie: kristallijne vloeistoffen (zoals NaCl 0,9% en Ringer/lactaat) en colloïdale vloeistoffen op basis van hydroxy-ethylzetmeel, albumine of gelatine. De keuze voor een van deze vloeistoffen lijkt voornamelijk bepaald door de persoonlijke voorkeur van de arts of de lokale traditie van een afdeling.

  • Infusie van colloïdale oplossingen leidt tot sneller herstel van het circulerend volume, maar kan resulteren in anafylaxie, nierinsufficiëntie en verhoogde bloedingsneiging. Gebruik van hydroxy-ethylzetmeel (HES) gaat gepaard met meer sterfte en nierfunctiestoornissen en is daarom niet goed te verdedigen. Albumine-infusie lijkt met name geïndiceerd bij sepsispatiënten met hypoalbuminemie. Gelatine-infusies zijn niet goed onderzocht.

  • Gebalanceerde vloeistoffen zoals Ringer/lactaat, die de samenstelling van plasma beter benadert dan NaCl 0,9%, worden steeds vaker gebruikt.

  • Ringer/lactaat-infusie veroorzaakt, in tegenstelling tot NaCl 0,9%, geen hyperchloremische acidose en leidt mogelijk minder vaak tot nierinsufficiëntie.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Interne geneeskunde: drs. A.J. Kooter en prof.dr. Y.M. Smulders, internisten.

Afd. Intensive Care: prof.dr. H.M Oudemans-van Straaten, internist-intensivist; dr. P. Elbers, anesthesioloog-intensivist.

Contact drs. A.J. Kooter (jkooter@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6503; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 19 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
A.J. (Jos) Kooter ICMJE-formulier
Heleen M. Oudemans-van Straaten ICMJE-formulier
Paul Elbers ICMJE-formulier
Yvo M. Smulders ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties