Interessant, maar om een andere reden dan vaak wordt genoemd

Zorgkosten in de laatste levensjaren

Opinie
Johan J. Polder
Albert Wong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8934
Abstract

Door de vergrijzing nemen de zorguitgaven toe. ‘Maar,’ hoor je dan vaak zeggen, ‘de meeste zorgkosten zitten in het laatste levensjaar en daardoor vallen de totale vergrijzingslasten een stuk lager uit.’ Aan de vooravond van een snel vergrijzend Nederland klinkt dat als een welkome boodschap. Het is echter een halve waarheid. Dat maakt het onderwerp van de zorgkosten in de laatste levensjaren overigens niet minder interessant. Vanuit een levensloopperspectief werpen ze namelijk nieuw licht op het solidariteitsdebat in de zorg.

Hoe sterk stijgen de zorgkosten door de vergrijzing?

Ouderen gebruiken meer zorg dan jongeren en volwassenen. Daardoor nemen gemiddeld genomen de zorguitgaven sterk toe met de leeftijd. Veel mensen, vooral in beleidskringen, maken zich ongerust of door de vergrijzing van de bevolking de zorguitgaven niet onbeheersbaar zullen stijgen. Door de vergrijzing komen er immers steeds meer ouderen met die gemiddeld hoge kosten. Graag wordt dan geluisterd naar economen die zeggen…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Prof.dr. J.J. Polder, gezondheidseconoom (tevens: Tilburg University, afd. Tranzo); dr.ir. A. Wong, statisticus.

Contact prof.dr. J.J. Polder (johan.polder@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan J. Polder ICMJE-formulier
Albert Wong ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties