Preventie minder noodzakelijk dankzij betere zorg?

Naar een doelmatige inzet van preventie en curatie
Zorg
22-04-2015
Pieter van Baal

Regelmatig pleiten wetenschappers en politici voor meer investeringen in preventie. Dit zou, naast verbeteringen in de volksgezondheid, leiden tot besparingen in de zorg. In dit perspectief bespreek ik 2 mechanismen die relevant zijn voor de discussie over het rendement van preventie. Het eerste mechanisme betreft de extra vraag naar zorg die het gevolg is van langer leven. Het tweede mechanisme betreft de impact die verbeteringen in de curatieve zorg hebben op de opbrengsten van preventie. Beide mechanismen illustreren dat preventie en curatieve zorg niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarom zouden beslissingen over investeringen in de curatieve en preventieve zorg idealiter vanuit hetzelfde beslissingskader genomen moeten worden. Ik concludeer dat een doelmatige inzet van preventie en zorg gebaat is bij economische evaluaties waarbij een zo compleet mogelijk beeld wordt geschetst van zowel opbrengsten als kosten van nieuwe interventies.