De rol van een landelijk zorgnetwerk

Zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker

Perspectief
Winette T.A. van der Graaf
Rosemarie Jansen
Eveliene Manten-Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3767
Abstract

Samenvatting

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2700 adolescenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar met kanker (‘adolescents and young adults’, AYA’s) gediagnosticeerd. AYA’s hebben leeftijdsspecifieke problemen op het gebied van onder andere opleiding, werk, relaties en fertiliteit, die specifieke aandacht vereisen. Om hieraan tegemoet te komen is in 2013 het ‘Nationaal AYA “Jong & Kanker” Zorgnetwerk’ opgericht. Het hele zorgconcept is stapsgewijs opgezet door zorgverleners en AYA’s. In dit artikel beschrijven wij de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief van dit zorgnetwerk.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek, afd. Medische Oncologie, Amsterdam: prof.dr. W.T.A. van der Graaf, medisch oncoloog (tevens: Radboudumc, afd. Medische Oncologie, Nijmegen). Radboudumc, afd. Medische Oncologie, Nijmegen: R. Jansen, verpleegkundig specialist† (tevens: Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk, Utrecht). Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk, Utrecht: dr. E. Manten-Horst, directeur (tevens: Radboudumc, afd. Medische Oncologie, Nijmegen, en Integraal Kankercentrum Nederland, Utrecht).

Contact W.T.A. van der Graaf (w.vd.graaf@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Winette T.A. van der Graaf ICMJE-formulier
Rosemarie Jansen ICMJE-formulier
Eveliene Manten-Horst ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties