Oncologische zorg vraagt om prominentere rol huisarts

Perspectief
Henk C. van Weert
Niek J. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3836
Abstract

Samenvatting

De toename van zowel het aantal patiënten met kanker als van de behandelmogelijkheden vraagt om een prominentere rol van de huisarts in de oncologische zorgketen. Door de late herkenning van sommige vormen van kanker is de prognose in de laatste 40 jaar onvoldoende verbeterd. Met behulp van risicomodellen en diagnostische beslisregels die geïntegreerd zijn in het informatiesysteem van de huisarts kan kanker mogelijk vroeger gedetecteerd worden. Ook nieuwe diagnostische testen en biomarkers kunnen hieraan bijdragen. De huisarts kan patiënten met kanker begeleiden bij het maken van complexe behandelkeuzes. Daarop voortbouwend kan de huisarts de nazorg en de nacontroles, of een deel daarvan, verzorgen. Omdat de meeste patiënten met kanker de laatste levensfase bij voorkeur thuis doorbrengen, is de huisarts de aangewezen persoon om deze patiënten te begeleiden. Goede palliatieve zorg vereist persoonsgerichte begeleiding, medische expertise en samenwerking tussen zorgverleners. Een prominentere rol van de huisarts in de oncologische zorg vergt investeringen in de huisartsenpraktijk en afspraken binnen het regionale zorgnetwerk.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: prof.dr. H.C. van Weert, huisarts. UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht; prof.dr. N.J. de Wit, huisarts.

Contact H.C. van Weert (h.c.vanweert@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Henk C. van Weert ICMJE-formulier
Niek J. de Wit ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties