Zonder patiënt laparoscopisch leren opereren
Open

Commentaar
14-01-2009
Marjolein C. Persoon, Albert J.J.A. Scherpbier, S. Guid Oei, W.J.H.J. (Jeroen) Meijerink, Marlies P. Schijven, Barbara M.A. Schout, Harrie P. Beerlage en Ad J.M. Hendrikx

Auteursinformatie

Catharina-ziekenhuis, afd. Urologie, Eindhoven.

Drs. M.C. Persoon en drs. B.M.A. Schout, artsen-onderzoekers; dr. A.J.M. Hendrikx, uroloog.

Universiteit Maastricht, Onderwijsinstituut Faculteit der Geneeskunde, Maastricht.

Prof.dr. A.J.J.A. Scherpbier, arts, hoogleraar Kwaliteitsbevordering van Medisch Onderwijs.

Máxima Medisch Centrum, afd. Gynaecologie, Veldhoven.

Prof.dr. S.G. Oei, gynaecoloog, hoogleraar Fundamentele Perinatologie (tevens: Technische Universiteit Eindhoven).

VU Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam

Dr. W.J.H.J. Meijerink, chirurg.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Chirurgie, Utrecht.

Dr. M.P. Schijven, chirurg.

Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Groot Ziekengasthuis, 's-Hertogenbosch.

Dr. H.P. Beerlage, uroloog.

Contactpersoon: drs. M.C. Persoon (marjolein.persoon@cze.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 november 2008