Feedback bij het aanleren van laparoscopie

Commentaar
30-05-2013
Edward N. Spruit, Guido P.H. Band en Jaap F. Hamming

De waarde van training in laparoscopische vaardigheden in een veilige oefenruimte is al door verschillende studies aangetoond.1,2 Een belangrijke vraag bij het opzetten van laparoscopische trainingsprogramma’s is welke vorm van feedback de trainee nodig heeft. Het effect van feedback hangt namelijk samen met de timing ervan en verschilt per taak.3 Zo zorgt uitgestelde feedback bij mentale taken voor betere prestatie, maar bij motorische taken werkt dit juist averechts.

Feedback bij laparoscopietraining is het effectiefst wanneer deze kort nadat de trainee een fout begaat wordt aangeboden (proximale feedback), niet in een samenvatting aan het eind van de taak (summatieve feedback).4 De meeste ‘virtual reality’-simulatoren die ontwikkeld zijn voor laparoscopische trainingsprogramma’s geven summatieve feedback, dus zonder specifieke toelichting over hoe de fout veroorzaakt is of suggesties voor een betere aanpak. Dergelijke elementen van proximale feedback kunnen wél door een ervaren instructeur toegepast ...