De strijd tegen tabaksverslaving als voorbeeld

Zo geef je je missie bekendheid

Wanda de Kanter
Wanda de Kanter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7115

Een land waarin niemand meer sterft door tabaksverslaving; voor dat doel maakt Wanda de Kanter zich al sinds 2007 hard. Ze weet daarbij handig gebruik te maken van de media. Twaalf ervaringstips van de strijdbare longarts.

Samenvatting

  • De nieuwe gedragscode van artsen stelt nadrukkelijk dat artsen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor de gezondheid van de samenleving als geheel.
  • Artsen hebben dus de plicht zich uit te spreken als ze zien dat de volksgezondheid wordt geschaad.
  • Media-aandacht kan zo’n actie voor een maatschappelijk doel veel effectiever maken.
  • Longarts Wanda de Kanter laat zien hoe zij diverse media inzette om meer aandacht te genereren voor haar strijd tegen de tabaksindustrie.
Auteursinformatie

Rookpreventie Jeugd, Amsterdam: drs Wanda de Kanter, voorzitter en longarts.

Contact wandadekanter@hotmail.com (wandadekanter@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Wanda de Kanter ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Oncologie
Roken

Ook interessant

Reacties