Zittijd kan omlaag met gerichte en brede leefstijlinterventies

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2582

Leefstijlinterventies kunnen de tijd die mensen zittend doorbrengen terugbrengen. Dat is van belang omdat langer zitten gepaard gaat met een hogere kans op hart- en vaatziekten, nog los van de totale fysieke activiteit per dag. Interventies die zich alleen richten op het halen van beweegnormen, hebben overigens geen gunstig effect op het zitgedrag.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een meta-analyse van Anne Martin en collega's van het EuroFIT-consortium, waarbij ook onderzoekers van de VU betrokken waren (Br J Sports Med. 2015; online 23 april). Martin et al. voerden een meta-analyse uit van 34 studies met verschillende typen interventies die het zitgedrag als een van de uitkomstmaten rapporteerden.

In alle studies samen (in totaal 5868 deelnemers) werd de zittijd in de interventiegroep teruggebracht met 22 minuten per dag. Leefstijlprogramma's met verschillende soorten interventies hadden een iets beter effect (24 minuten per dag; 3881 deelnemers). De 2 studies naar interventies die alleen waren gericht op het terugbrengen van zitgedrag scoorden het beste met 42 minuten per dag. Deze laatste studies waren echter klein (62 proefpersonen) en de kwaliteit was laag.

Interventies gericht op het bevorderen van beweging (1474 deelnemers) verminderden de zittijd niet. Volgens de onderzoekers maakt dat duidelijk dat het waarschijnlijk belangrijk is om bij voorlichting de gezondheidsrisico's van te lang zitten naar voren te brengen en te waarschuwen voor compensatiegedrag – bijvoorbeeld de overtuiging dat je na je frisse wandeling lekker een uurtje op de bank hebt verdiend…

Gerelateerde artikelen

Reacties