Een papieren tijger in de strijd tegen obesitas?

De gecombineerde leefstijlinterventie

Perspectief
L. Maurits de Brauw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5885
Abstract

Samenvatting

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) behoort sinds kort tot het basispakket van de verzekerde zorg. Wat is de waarde van GLI bij de behandeling van obesitas en diabetes? Grote klinische gerandomiseerde studies naar het effect van de GLI lieten bij streng geselecteerde patiënten een gewichtsverlies zien van meer dan 5%; een deel van de patiënten kon dit enkele jaren volhouden. De GLI reduceerde risicofactoren zonder de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit te verbeteren. De dure en langdurige klinische GLI moest worden vertaald naar een toegankelijke, betaalbare eerstelijns-GLI voor grote groepen deelnemers. Met deze vertaling is alsnog veel effectiviteit van de GLI verdwenen. Met de huidige GLI is het gewichtsverlies minder dan 5% en is de gezondheidswinst zeer beperkt. De impact op de prevalentie van obesitas zal beperkt zijn. De overheid zou moeten inzetten op preventie van obesitas.

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, afd. Heelkunde, Hoofddorp: dr. L.M. de Brauw, chirurg.

Contact L.M. de Brauw (mdebrauw@spaarnegasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
L. Maurits de Brauw ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties