Zinvol of niet?

Leefstijladvies over afvallen bij diabetes type 2

Opinie
Wanda M. Admiraal
Frits Holleman
Joost B.L. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6813
Abstract

Leefstijladvies met gewichtsverlies als doel is de eerste stap in de behandeling van patiënten met overgewicht en diabetes mellitus type 2.1 Dit advies lijkt logisch, gelet op de sterke relatie tussen overgewicht en het voorkomen van diabetes mellitus type 2. Op korte termijn vertaalt het leefstijladvies zich bovendien in een verbetering van de glykemische controle, het lipidenspectrum, de bloeddruk en de kwaliteit van leven.2Een recente studie naar de langetermijneffecten van leefstijlinterventie voor gewichtsreductie bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en overgewicht laat echter geen effect zien op cardiovasculaire uitkomstmaten.3Moeten wij onze richtlijnen herzien?

‘Look AHEAD’-studie

In de ‘Look AHEAD’(‘Action for health in diabetes’)-studie onderzocht men het effect op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit van een 10 jaar durende leefstijlinterventie gericht op gewichtsverlies bij patiënten met overgewicht en diabetes mellitus type 2. Er werden 5145 patiënten van gemiddeld 59 jaar oud geïncludeerd, met een gemiddelde diabetesduur…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

W.M. Admiraal, MSc, arts-onderzoeker, dr. F. Holleman, internist-endocrinoloog, prof.dr. J.B.L. Hoekstra, internist.

Contact Mevrouw W.M. Admiraal (w.m.admiraal@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Wanda M. Admiraal ICMJE-formulier
Frits Holleman ICMJE-formulier
Joost B.L. Hoekstra ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus

Ook interessant

Reacties