Hoe jonger, hoe beter

Leefstijlinterventie voor kinderen met obesitas*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Kylie Karnebeek
Maartje Willeboordse
C.P. (Onno) van Schayck
Anita C.E. Vreugdenhil
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4244
Abstract

Samenvatting

Doel

Het doel van deze studie was om de prevalentie van gewichtsgerelateerde comorbiditeit bij schoolkinderen met obesitas in kaart te brengen en deze prevalentie en het effect van gecombineerde leefstijlinterventie gedurende een jaar te vergelijken tussen kinderen van basisschool- en middelbare-schoolleeftijd en tussen jongens en meisjes.

Opzet

Cross-sectionele analyse en quasi-experimentele gecombineerde leefstijlinterventie.

Methode

Het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico en comorbiditeit werden onderzocht bij 149 kinderen van de basisschoolleeftijd en 150 kinderen van middelbare-schoolleeftijd met obesitas. Het effect van een gecombineerde leefstijlinterventie, die werd aangeboden vanuit een domein-overstijgend netwerk, werd onderzocht bij 82 kinderen van de basisschoolleeftijd en 75 kinderen van middelbare-schoolleeftijd.

Resultaten

Bij kinderen van de basisschoolleeftijd zagen we al vaak insulineresistentie (37%), gestoorde glucosetolerantie (3%), dyslipidemie (48%), hypertensie (7%) en verhoogde leverenzymwaarden (54%). Alleen glomerulaire hyperfiltratie en insulineresistentie kwamen vaker voor bij kinderen van middelbare-schoolleeftijd. Gestoorde glucosetolerantie kwam vaker voor bij meisjes dan bij jongens. De afname in de BMI-z-score na interventie was groter bij kinderen van de basisschoolleeftijd dan bij kinderen van middelbare-schoolleeftijd, net als de daling in LDL-cholesterolconcentratie en de verbetering van de z-score voor systolische bloeddruk. Bij jongens daalde de BMI-z-score sterker dan bij meisjes, maar de verbetering van de overige gezondheidsparameters verschilde niet.

Conclusie

Bij kinderen met obesitas komt comorbiditeit al op de basisschoolleeftijd frequent voor. Het effect van de gecombineerde leefstijlinterventie op comorbiditeit was groter bij kinderen van de basisschoolleeftijd dan bij kinderen van middelbare-schoolleeftijd. Deze resultaten benadrukken het belang van vroege preventie en interventies die het ontstaan van obesitas en gezondheidsgevolgen beogen te voorkomen.

Auteursinformatie

Contact Universiteit Maastricht/Maastricht Universitair Medisch Centrum +, Maastricht. Afd. Kindergeneeskunde: drs. K. Karnebeek, anios kindergeneeskunde; dr. A.C.E. Vreugdenhil, kinderarts maag-, darm-, leverziekten (a.vreugdenhil@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Kylie Karnebeek ICMJE-formulier
Maartje Willeboordse ICMJE-formulier
C.P. (Onno) van Schayck ICMJE-formulier
Anita C.E. Vreugdenhil ICMJE-formulier
Kinderen met obesitas
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties