Zo jong mogelijk aan een leefstijlinterventie beginnen

Kinderen met obesitas

Opinie
Erica van den Akker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4681

Obesitas bij kinderen kan het beste zo jong mogelijk aangepakt worden, bij voorkeur voordat het ontstaat. Overgewicht vormt namelijk een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van mensen wereldwijd.1 In Nederland is de helft van de volwassenen en 13% van de kinderen te zwaar. Obesitas verhoogt het risico op ziekten als diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, leverfalen, kanker en depressie. Voorstadia van deze aandoeningen kunnen jaren bestaan voordat klachten zich openbaren. De oorsprong is zelfs op de kinderleeftijd al zichtbaar.

Elders in dit tijdschrift staat een verkorte weergave van recent onderzoek door Karnebeek en collega’s naar de prevalentie van obesitasgerelateerde risicofactoren en comorbiditeit bij 300 kinderen van basisschool- en middelbare-schoolleeftijd met obesitas.2 Een groot aantal van deze kinderen hadden dyslipidemie (48%), verhoogde leverenzymwaarden (54%), insulineresistentie (37%), hypertensie (7%) of een gestoorde glucosetolerantie (3%). Deze prevalentiecijfers komen grofweg overeen met getallen uit eerdere Nederlandse onderzoeken.3,4 Van de kinderen die een obesitaspolikliniek bezoeken heeft 92% één of meer cardiovasculaire risicofactoren.4 De ontwikkeling van risicofactoren en comorbiditeit bij kinderen met obesitas op jonge leeftijd is zorgwekkend, omdat het verhoogde gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.5

Gemiste kans

In Nederland wordt slechts een deel van de kinderen met obesitas gescreend volgens de geldende richtlijnen.6,7 Dat is een gemiste kans. De voorstadia van obesitasgerelateerde ziekten, bijvoorbeeld hypertensie, pre-diabetes en leververvetting, zijn namelijk vaak al jaren aanwezig voordat de betrokkene klachten krijgt…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, divisie kinderendocrinologie en Centrum Gezond Gewicht, Rotterdam: dr. E.L.T. van den Akker, kinderarts-endocrinoloog.

Contact E.L.T. van den Akker (e.l.t.vandenakker@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erica van den Akker ICMJE-formulier
Leefstijlinterventie voor kinderen met obesitas*

Ook interessant

Reacties