Wanneer en hoe lang moet men een condoom gebruiken?

Zikavirus en seksuele transmissie

Klinische praktijk
Janneke W. Duijster
Diederik A.H. Brandwagt
Aura Timen
Annemiek A. van der Eijk
Harry Vennema
Margreet J.M. te Wierik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1622
Abstract

Samenvatting

  • Er wordt steeds meer bekend over de seksuele transmissie van zikavirus en uitscheiding van dit virus in semen, wat heeft geleid tot een verruiming van de internationale adviezen over preventie van seksuele overdracht, maar niet van het Nederlandse advies.
  • Internationaal wordt condoomgebruik of afzien van seks gedurende de hele zwangerschap geadviseerd en bij een zwangerschapswens moet een condoom gedurende 6 maanden worden gebruikt.
  • In het Nederlandse advies wordt mannen die in een voor zikavirus epidemisch gebied zijn geweest, geadviseerd gedurende 2 maanden na terugkomst een condoom te gebruiken, ongeacht een eventuele zwangerschap van de partner of een zwangerschapswens.
  • Op basis van meldingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie en patiëntbeschrijvingen varieert het seriële interval tussen de eerste ziektedagen van beide seksuele partners van 4-44 dagen (mediaan: 15).
  • Zikavirus-RNA is meestal niet meer detecteerbaar in semen vanaf 2-3 maanden na de eerste ziektedag.
  • De internationale preventieadviezen zijn gebaseerd op de maximale detectieperiode van zikavirus-RNA en op virusisolatie, terwijl het Nederlandse advies uitgaat van het langste seriële interval bij seksuele overdracht (44 dagen).
  • Detectie van zikavirus-RNA in semen geeft geen uitsluitsel over de besmettelijkheid. Het opvolgen van het Nederlandse preventieadvies is daarom vooralsnog de beste optie om seksuele overdracht te voorkomen.
Auteursinformatie

RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Centrum Epidemiologie en Surveillance: ir. J.W. Duijster, (veterinair) epidemioloog; drs. D.A.H. Brandwagt, arts infectieziektebestrijding KNMG (tevens: GGD regio Utrecht, afd. Infectieziektebestrijding, Zeist).

Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding: dr. A. Timen, arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding; dr. M.J.M. te Wierik, arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding-epidemioloog.

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening: dr. H. Vennema, viroloog.

Erasmus MC, afd. Viroscience, Rotterdam.

Dr. A.A. van der Eijk, arts-microbioloog, klinisch viroloog.

Contact ir. J.W. Duijster (janneke.duijster@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Janneke W. Duijster ICMJE-formulier
Diederik A.H. Brandwagt ICMJE-formulier
Aura Timen ICMJE-formulier
Annemiek A. van der Eijk ICMJE-formulier
Harry Vennema ICMJE-formulier
Margreet J.M. te Wierik ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties