Zikavirus en seksuele transmissie

Wanneer en hoe lang moet men een condoom gebruiken?
Stand van zaken
10-07-2017
Janneke W. Duijster, Diederik A.H. Brandwagt, Aura Timen, Annemiek A. van der Eijk, Harry Vennema en Margreet J.M. te Wierik
  • Er wordt steeds meer bekend over de seksuele transmissie van zikavirus en uitscheiding van dit virus in semen, wat heeft geleid tot een verruiming van de internationale adviezen over preventie van seksuele overdracht, maar niet van het Nederlandse advies.
  • Internationaal wordt condoomgebruik of afzien van seks gedurende de hele zwangerschap geadviseerd en bij een zwangerschapswens moet een condoom gedurende 6 maanden worden gebruikt.
  • In het Nederlandse advies wordt mannen die in een voor zikavirus epidemisch gebied zijn geweest, geadviseerd gedurende 2 maanden na terugkomst een condoom te gebruiken, ongeacht een eventuele zwangerschap van de partner of een zwangerschapswens.
  • Op basis van meldingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie en patiëntbeschrijvingen varieert het seriële interval tussen de eerste ziektedagen van beide seksuele partners van 4-44 dagen (mediaan: 15).
  • Zikavirus-RNA is meestal niet meer detecteerbaar in semen vanaf 2-3 maanden na de eerste ziektedag.
  • De internationale preventieadviezen zijn gebaseerd op de maximale detectieperiode van zikavirus-RNA en op virusisolatie, terwijl het Nederlandse advies uitgaat van het langste seriële interval bij seksuele overdracht (44 dagen).
  • Detectie van zikavirus-RNA in semen geeft geen uitsluitsel over de besmettelijkheid. Het opvolgen van het Nederlandse preventieadvies is daarom vooralsnog de beste optie om seksuele overdracht te voorkomen.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee