Risico’s op verspreiding van zikavirus binnen Europa
Open

Stand van zaken
08-07-2016
Janneke W. Duijster, Ewout B. Fanoy, C.J. (Arjan) Stroo, Margreet J.M. te Wierik, J.H.C.T. (Hans) van den Kerkhof en Marieta A.H. Braks
  • Als gevolg van de uitbraak van Zikavirus in Latijns-Amerika rijst de vraag of er een risico is op introductie en verspreiding van zikavirus in Europa.
  • De vectoren Aedes aegypti en Aedes albopictus hebben zich niet gevestigd in Nederland, maar wel in delen van Zuid-Europa.
  • Het is mogelijk dat besmette muggen – of muggeneitjes – in Europa terechtkomen vanuit gebieden waar zikavirus endemisch is, maar de kans op import via reizigers is veel groter.
  • Verspreiding van zikavirus via muggen in Nederland wordt momenteel verwaarloosbaar klein geacht omdat een vectorpopulatie ontbreekt en de mug-mens-overdracht in ons gematigde klimaat weinig efficiënt is.
  • Lokale transmissie in Zuid-Europa is afhankelijk van het aantal viremische reizigers naar Zuid-Europa en hun blootstelling aan vectorpopulaties ter plaatse.
  • Muggendichtheid, blootstelling, temperatuur en vectorcompetentie zijn naar verwachting onvoldoende om endemische zikavirus-circulatie in Europa te bewerkstelligen.
  • Er zijn onvoldoende argumenten om momenteel op medische gronden een beperkend reizigersadvies voor de Mediterrane regio te geven, ook voor zwangere vrouwen.