Import van zikavirus-infectie in Nederland

Klinische praktijk
Karin J. von Eije
Janke Schinkel
J.H.C.T. (Hans) van den Kerkhof
Imke Schreuder
Menno D. de Jong
Martin P. Grobusch
Abraham Goorhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D153
Abstract

Dames en Heren,

Sinds medio 2015 woedt een zich snel verspreidende uitbraak van infecties met zikavirus door Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Hoewel de infectie meestal mild verloopt, is wereldwijd veel onrust ontstaan vanwege een mogelijk verband met het optreden van congenitale microcefalie en het Guillain-Barré-syndroom. Om deze reden heeft de WHO begin februari 2016 het recente cluster van microcefalie en andere neurologische afwijkingenafwijkingen tot een ‘Public health emergency of international concern’ uitgeroepen.

In december 2015 werd in Nederland, bij een teruggekeerde reiziger uit Suriname, voor het eerst een zikavirus-infectie vastgesteld. Hierna volgden al snel meer reizigers uit Suriname met hetzelfde ziektebeeld.1 Inmiddels zijn in Nederland enkele tientallen importgevallen gemeld. Gezien de snelle en uitgebreide verspreiding van het virus in de Nieuwe Wereld is het te verwachten dat Nederlandse artsen in de komende maanden vaker zullen worden geconfronteerd met patiënten met een mogelijke zikavirus-infectie of vragen van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Infectieziekten, Centrum voor Tropische Geneeskunde & Reizigersgeneeskunde: dr. K.J. von Eije, aios medische microbiologie (tevens: Laboratorium voor Klinische Virologie); prof. dr. M.P. Grobusch en dr. A. Goorhuis, internisten-infectiologen.

Afd. Medische Microbiologie, Laboratorium voor Klinische Virologie: dr. J. Schinkel en prof.dr. M.D. de Jong, artsen-microbiologen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Drs. J.H.C.T. van den Kerkhof, arts maatschappij en gezondheid, infectieziektenbestrijding; drs. I. Schreuder, beleidsadviseur Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

Contact dr. A Goorhuis (a.goorhuis@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld

Verantwoording

De afdeling Klinische Virologie van het Erasmus MC verrichtte de diagnostiek op zikavirus.

Auteur Belangenverstrengeling
Karin J. von Eije ICMJE-formulier
Janke Schinkel ICMJE-formulier
J.H.C.T. (Hans) van den Kerkhof ICMJE-formulier
Imke Schreuder ICMJE-formulier
Menno D. de Jong ICMJE-formulier
Martin P. Grobusch ICMJE-formulier
Abraham Goorhuis ICMJE-formulier
Zika en de WHO

Ook interessant

Reacties