Import van zikavirus-infectie in Nederland
Open

Klinische les
24-02-2016
Karin J. von Eije, Janke Schinkel, J.H.C.T. (Hans) van den Kerkhof, Imke Schreuder, Menno D. de Jong, Martin P. Grobusch en Abraham Goorhuis

Dames en Heren,

Sinds medio 2015 woedt een zich snel verspreidende uitbraak van infecties met zikavirus door Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Hoewel de infectie meestal mild verloopt, is wereldwijd veel onrust ontstaan vanwege een mogelijk verband met het optreden van congenitale microcefalie en het Guillain-Barré-syndroom. Om deze reden heeft de WHO begin februari 2016 het recente cluster van microcefalie en andere neurologische afwijkingenafwijkingen tot een ‘Public health emergency of international concern’ uitgeroepen.

In december 2015 werd in Nederland, bij een teruggekeerde reiziger uit Suriname, voor het eerst een zikavirus-infectie vastgesteld. Hierna volgden al snel meer reizigers uit Suriname met hetzelfde ziektebeeld.1 Inmiddels zijn in Nederland enkele tientallen importgevallen gemeld. Gezien de snelle en uitgebreide verspreiding van het virus in de Nieuwe Wereld is het te verwachten dat Nederlandse artsen in de komende maanden vaker zullen worden geconfronteerd met patiënten met een mogelijke zikavirus-infectie of vragen van ongeruste zwangeren. Kennis van het ...