Zijn centralisatie van intensive-care- en high-carebedden en organisatie volgens 'closed format'-model noodzakelijk in de toekomst?

Onderzoek
D.F. Zandstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1554-5
Download PDF

In toenemende mate staan intensive-care(IC)-bedden ongebruikt leeg omdat er geen IC-verpleegkundigen beschikbaar zijn. Dit noodzaakt een efficiënt gebruik van de beschikbare faciliteiten en medewerkers. Er zijn geen formele prospectieve onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt wat de normbehoefte aan IC-bedden is.

Lyons et al. verrichtten een prospectief kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de behoefte van IC-bedden voor volwassenen.1 Zij gingen op elegante wijze na of het aantal noodzakelijke IC-bedden voor volwassenen berekend kan worden in een regio die uit ongeveer 500.000 inwoners bestaat en waar 5 ziekenhuizen met IC-faciliteiten beschikbaar zijn. Het onderzoeksprotocol bestond uit vier onderdelen: ten eerste identificatie van patiënten die IC-behandeling nodig hebben op grond van tevoren gedefinieerde criteria, ten tweede de registratie van dat aantal patiënten, ten derde consensusontwikkeling over de plaats waar de behandeling dient plaats te vinden (IC-afdeling, high-care(HC)-afdeling of gewone afdeling) en ten vierde de datamodellering om tot voorspelling van de noodzakelijke faciliteiten te komen. Het aantal potentiële IC-patiënten werd op één vaste dag in de maand gedurende 12 maanden geregistreerd. Uiteindelijk werden 6120 patiënten geïdentificeerd, van wie er 4058 voldeden aan de criteria. Van deze patiënten werden 160 items geëvalueerd, waaronder APACHE-II-scores en demografische gegevens over de herkomst van de patiënt. Eveneens werden IC-opnamen in districten buiten het onderzochte gebied geregistreerd om na te gaan of export naar buiten deze regio had plaatsgevonden. De noodzakelijke behandellocatie (IC-, HC-afdeling of gewone afdeling) werd door 10 intensivisten beoordeeld. In 92 van de gevallen werd consensus verkregen. Van de patiënten kon 21,5 op een IC-, 41,3 op een HC-afdeling en 29 op een verpleegafdeling behandeld worden. De keuze voor IC- of HC-afdeling in dit onderzoek werd bepaald door de ernst van orgaanfalen. Voor IC-behandeling gold als indicatie falen van 2 of meer orgaansystemen en voor HC-behandeling falen van 1 orgaansysteem. Uiteindelijk bleek het aantal noodzakelijke bedden, berekend voor de regio, te variëren met het aantal geprojecteerde IC-afdelingen daarin. Indien alle waargenomen behandelingen in de regio op 1 IC-afdeling zouden plaatsvinden, waren er gemiddeld 29 IC- en 56 HC-bedden nodig. Om 95 van de tijd de beschikking te hebben over een IC-bed, waren 39 IC- en 69 HC-bedden nodig. Om 99 van de tijd bedden beschikbaar te hebben, waren er 43 IC- en 75 HC-bedden noodzakelijk. Indien alle 5 ziekenhuizen hun eigen IC-behandelingen zouden doen, zoals in het onderzoek het geval was, zouden er 51 IC- en 87 HC-bedden noodzakelijk zijn om 95 van de tijd bedden beschikbaar te hebben.

Een opvallend resultaat van dit onderzoek is dat bij centralisatie in de regio en wellicht ook binnen een ziekenhuisstructuur met minder IC-bedden eenzelfde productie behaald kan worden, met een gelijkblijvende beschikbaarheid ervan. Met een toenemend tekort aan IC-verpleegkundigen en wellicht ook aan artsen in de toekomst, ligt hierin mischien een deel van de oplossing. Een ander deel van de oplossing zou kunnen zijn de organisatiestructuur van de IC-afdeling aan te passen naar het ‘closed format’-model (met strikte triage door een intensivist), daar deze structuur het aantal behandeldagen op de IC-afdeling significant doet dalen.2

Literatuur
  1. Lyons RA, Wareham K, Hutchings HA, Major E, Ferguson B.Population requirement for adult critical-care beds: a prospectivequantitative and qualitative study. Lancet 2000;355:595-8.

  2. Multz AS, Chalfin DB, Samson IM, Dantzker DR, Fein AM,Steinberg HN, et al. A ‘closed’ medical intensive care unit(MICU) improves resource utilisation when compared with an ‘open’MICU. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1469-73.

Gerelateerde artikelen

Reacties