Beperkte rol voor telegeneeskunde op Nederlandse IC

Opinie
Armand R.J. Girbes
Margreeth B. Vroom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8608
Abstract

Het gebruik van telecommunicatie en informatietechnologie heeft op allerlei terreinen een grote vlucht genomen. Consumenten kunnen tegenwoordig via het internet hun vliegtuigstoel of hotelkamer regelen, allerlei diensten aanvragen of elkaar informeren over de kwaliteit van het gebodene. Ontwikkelingen in de geneeskundige zorg en organisatie daarvan hebben vooralsnog geen gelijke tred gehouden met deze veranderingen. Inmiddels begint e-health echter een belangrijke ontwikkeling door te maken en zijn er grote veranderingen op komst in de geneeskundige zorg. Naast de bestaande teleconsulten in bijvoorbeeld de cardiologie, dermatologie, radiologie of spreekuren voor de patiënt vanuit de huiskamer, zal de patiënt naar verwachting ook een grotere rol gaan spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg, of bij de rapportage van de effectiviteit en de bijwerkingen van behandelingen.

Telegeneeskunde in Amerika

In de Verenigde Staten (VS) heeft de toepassing van telegeneeskunde op de intensive care (IC) met name een impuls gekregen omdat in de…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Intensive Care Volwassenen, Amsterdam.

Prof.dr. A.R.J. Girbes, intensivist-internist en klinisch farmacoloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Intensive Care Volwassenen, Amsterdam.

Prof.dr. M.B. Vroom, intensivist-anesthesioloog.

Contact prof.dr. A.R.J. Girbes (a.girbes@planet.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Armand R.J. Girbes ICMJE-formulier
Margreeth B. Vroom ICMJE-formulier
Telegeneeskunde op de Nederlandse IC

Ook interessant

Reacties