Telegeneeskunde voor patiënten met chronisch darmfalen

Perspectief
Sjoukje Nauta
Doreen Feibig
Geert Wanten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8278
Abstract

Samenvatting

Telegeneeskunde vormt een waardevolle uitbreiding van de mogelijkheden tot contact met patiënten die een chronische ziekte hebben. Hierbij kan de patiënt laagdrempelig contact leggen met zijn zorgverleners in de veilige omgeving van een digitale spreekkamer. Zeker bij vormen van zorg waarbij visueel contact een belangrijke rol speelt heeft telegeneeskunde meerwaarde. Wel vereist de implementatie in het zorgproces een zorgvuldige afstemming tussen de verschillende partners, namelijk de patiënt, de zorgverleners en de zorgorganisatie.

De effectiviteit van telegeneeskunde zal goed moeten worden vastgelegd, evenals de mate van kostenreductie die hiermee bereikt kan worden om de financiering van een telegeneeskunde-project te kunnen verantwoorden. Bij het beschouwen van telegeneeskunde kan het helpen als men niet uitgaat van de problemen en de nadelen – zoals de bezwaren ten aanzien van de beveiliging en gebruiksvriendelijkheid van het systeem –, maar juist van de mogelijkheden die de ICT ons tegenwoordig biedt.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen.

Drs. S. Nauta, internist en mdl-arts in opleiding; D. Feibig, verpleegkundig consulent; dr. G. Wanten, mdl-arts.

Contact dr. G. Wanten (g.wanten@mdl.umcn.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sjoukje Nauta ICMJE-formulier
Doreen Feibig ICMJE-formulier
Geert Wanten ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties