Ontwikkeling en invoer van een voorlichtingsapplicatie

Digitaal de patiënt voorbereiden op coloscopie

Perspectief
Govert Veldhuijzen
Michael Klemt-Kropp
Aura A. van Esch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1712
Abstract

Samenvatting

Voor een goed verloop van een coloscopie is het essentieel dat patiënten vooraf optimaal van informatie zijn voorzien over de procedure. Patiënten zijn gebaat bij voorlichting over het laxeren, risico’s en alternatieven en moeten een ‘informed consent’ afgeven De endoscopist heeft vooraf patiëntgegevens nodig om een adequate risico-inschatting voor sedativagebruik te maken. De meeste Nederlandse centra hebben een pre-endoscopiespreekuur ingesteld om deze informatie uit te wisselen. Deze werkwijze staat echter onder druk nu het aantal coloscopieën snel toeneemt door de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren en logistieke problemen het hoofd te bieden hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan digitale voorlichting. We hebben een applicatie ontwikkeld waarmee de patiënt thuis met 3D-animaties en video wordt voorgelicht en waarmee de actuele gezondheidsinformatie over de patiënt wordt verzameld. Hierdoor krijgen patiënten op een passende en uniforme manier voorlichting en wordt het zorgsysteem ontlast. Dit past in het huidige tijdsperk met nieuwe digitale technologieën in de zorg.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Maag-, Darm-, Leverziekten, Nijmegen.

Drs. G. Veldhuijzen, arts-onderzoeker en aios; dr. A.A. van Esch, mdl-arts.

Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Maag-, Darm-, Leverziekten, Alkmaar/Den Helder/Heerhugowaard.

Dr. M. Klemt-Kropp, mdl-arts.

Contact drs. G. Veldhuijzen (govert.veldhuijzen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Govert Veldhuijzen ICMJE-formulier
Michael Klemt-Kropp ICMJE-formulier
Aura A. van Esch ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties