Telegeneeskunde op de Nederlandse IC

Perspectief
Peter H.J. van der Voort
Renate Obster
Rob J. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8493
Abstract

Samenvatting

Telegeneeskunde is een manier om zorg te verlenen op afstand. Via teleconsultatie kan een intensivist advies geven aan zijn collega’s in een centrum op afstand. Tele-IC gaat verder; daarbij is de intensivist op afstand hoofdbehandelaar en dus volledig verantwoordelijk voor de behandeling van de IC-patiënten in het centrum op afstand.

In de VS wordt 11% van de IC-patiënten behandeld door tele-intensivisten. Dit zorgt voor continuïteit van zorg en expertise op kleine IC’s waar en wanneer deze nodig is. In een Nederlandse proef stelde het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis een tele-IC in voor de IC in het Medisch Centrum Zuiderzee; deze heeft 3 bedden. De tele-IC functioneerde naar behoren, maar een kosten-batenanalyse en ander onderzoek zijn noodzakelijk voordat de tele-IC kan worden geïmplementeerd op meer plaatsen in Nederland.

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Intensive Care, Amsterdam.

Prof.dr. P.H.J. van der Voort, intensivist; drs. R.J. Bosman, intensivist.

Medisch Centrum Zuiderzee, afd. Intensive care, Lelystad.

Drs. R. Obster, intensivist.

Contact prof.dr. P.J.H. van der Voort (p.h.j.vandervoort@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: P.H.J. van der Voort en R.J. Bosman ontvingen een financiële vergoeding voor werkuren op de tele-IC. R.J. Bosman was in 2012 en 2013 in deeltijd als consulent betrokken bij iTeMedical, de Nederlandse distribiteur van het gebruikte PDMS, en werkte als consulent voor iMDSoft. Zorgverzekeraar Achmea bood een financieringsstructuur die tele-IC mogelijk maakte. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter H.J. van der Voort ICMJE-formulier
Renate Obster ICMJE-formulier
Rob J. Bosman ICMJE-formulier
Beperkte rol voor telegeneeskunde op Nederlandse IC

Ook interessant

Reacties