Het belang van ondersteunende en palliatieve zorg

Ziektetrajecten bij niet te genezen solide kanker

Een tekening van een kind in een grot
Dubbelpublicatie
Eric C.T. Geijteman
Evelien J.M. Kuip
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8232

Solide kanker is steeds beter te behandelen. Nieuwe behandelingen hebben het beloop van niet te genezen solide kanker veranderd. Soms leven patiënten jaren langer, soms niet. Hoe kun je hen daarop voorbereiden?

Op het moment dat solide kanker dusdanig is uitgezaaid dat genezing niet meer mogelijk is, kunnen systemische antitumorbehandelingen worden ingezet. Deze behandelingen hebben als doel om een patiënt zo lang mogelijk, in een zo goed mogelijke conditie, door te laten leven. De introductie van doelgerichte therapie en immuuntherapie heeft het ziektetraject van patiënten met niet te genezen kanker enorm veranderd. In dit artikel gaan we in op de verschillende ziektetrajecten van patiënten met niet te genezen kanker, aan de hand van de verschillende systemische antitumorbehandelingen. Daarnaast komen aan bod welke consequenties deze ziektetrajecten hebben voor de zorg voor deze patiënten.

Ziektetrajecten

Een ziektetraject geeft het typische levensbeloop van diagnose tot overlijden weer van een patiënt die gediagnosticeerd is met een niet te genezen vorm van een specifieke ziekte.1 Dergelijke ziektetrajecten kunnen patiënten en hun naasten grip geven in deze fase van het leven en kunnen hen én de zorgverleners…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Interne Oncologie, Rotterdam: dr. E.C.T. Geijteman, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog. RadboudUMC, afd. Medische Oncologie, Nijmegen: dr. E.J.M. Kuip, internist-oncoloog.

Contact E.C.T. Geijteman (e.geijteman@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric C.T. Geijteman ICMJE-formulier
Evelien J.M. Kuip ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

" Dit is een vorm van totaalzorg, waarbij de zorg voor de individuele patiënt centraal staat en er aandacht is voor de fysieke, psychische, sociale en spirituele problemen die zich bij de patiënt en diens naasten kunnen voordoen." Bijzonder waardevol maar spijtig genoeg is er geen enkele vorm van vergoeding vanuit het basispakket. Beperkt voor een diëtist, afwezig voor fysio of mentale zorg. Hoe belachelijk is dat? Na de diagnose kanker is aandacht voor de fysieke en mentale conditie zeer waardevol en vergroot de kans op een succesvolle behandeling. Zorgprofessionals zijn specifiek voor deze uitdaging opgeleid echter een fatsoenlijke vorm van vergoeding ontbreekt!

Lon Claassen, directeur Nationaal Fonds Tegen Kanker