Ziektelast is meer dan de som van aandoeningen

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4904
Nieuws in beeld
 
Nieuws in beeld |  
Combinaties van aandoeningen kunnen elkaars effect versterken. Links onder de diagonaal het effect op zelfgerapporteerde gezondheid, rechts boven de diagonaal in hoeverre deelnemers zich beperkt voelden.

Bij rode seinen gaan doorgaans de alarmbellen rinkelen en dat is in deze figuur ook het geval. De rode cellen geven aan bij welke combinaties van ziekten de totale ziektelast hoger is dan te verwachten valt op basis van de som van de ziektelast van elk van de aandoeningen apart…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties