Idiopathische avasculaire necrose van os naviculare

Ziekte van Müller-Weiss

Klinische praktijk
Louren M. Goedhart
Matthijs P. Somford
Dagmar R.J. Kempink
A.V.C.M. (Elgun) Zeegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9036
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De ziekte van Müller-Weiss is een zeldzame en complexe voetafwijking. Een abnormale belasting in combinatie met vertraagde verbening van het os naviculare liggen ten grondslag aan deze aandoening. De ziekte is progressief en resulteert uiteindelijk in deformatie en fragmentatie van het os naviculare met daarbij een varus-spitsstand van de achtervoet. Bij patiënten met een ernstige vorm van deze voetafwijking bestaat de behandeling uit een artrodese van de middenvoet met overbrugging van het os naviculare.

Casus

Een 43-jarige vrouw bezocht de polikliniek Orthopedie met pijn aan haar rechter voet. De klachten bestonden sinds 7 maanden en waren spontaan begonnen zonder voorafgaand trauma. Beeldvormend onderzoek leidde tot de diagnose ‘ziekte van Müller-Weiss’ in zowel de rechter als linker voet.

Conclusie

Het is van belang deze aandoening in een vroeg stadium te onderkennen, zodat de behandeling initieel conservatief kan plaatsvinden.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Orthopedie, Enschede.

Drs. L.M. Goedhart, anios orthopedie; drs. M.P. Somford, drs. D.R.J. Kempink en dr. A.V.C.M. Zeegers, orthopedisch chirurgen.

Contact drs. L.M. Goedhart (l.goedhart@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Louren M. Goedhart ICMJE-formulier
Matthijs P. Somford ICMJE-formulier
Dagmar R.J. Kempink ICMJE-formulier
A.V.C.M. (Elgun) Zeegers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Leenoud
de Jonge

Prachtige casuïstiek, waarvoor dank.

In de tekst wordt gesproken over een SPECT-CT, maar er wordt alleen een planaire opname afgebeeld. Hierop is een verhoogde stapeling te zien, waarbij voor zover mij bekend voor de diagnose van een avasculaire necrose juist een volledig photopeen gebied aangetoond moet worden (eventueel met hieromheen verhoogde stapeling door reactieve veranderingen). Hoe zit dit bij deze patiënt en wat zegt het nucleaire verslag?

Met vriendelijke groet,

L.C.W. de Jonge

Radioloog Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Beste dokter de Jonge,

Bedankt voor uw reactie en terechte vraag. U heeft gelijk door te stellen dat de afbeelding die wij hebben getoond niet een SPECT opname is maar scintigrafie opname.

Uw vraag hierbij was: voor de diagnose van een avasculaire necrose moet juist een volledig photopeen gebied aangetoond worden.

Het nucleaire verslag zegt het volgende:

Beide voetwortels vertonen een intense hyperaemie en botprikkeling lateraal van het os naviculare, rechts meer dan links. Anatomisch zijn zowel linker als rechter os naviculare groot uitgevallen met deformatie van het talonaviculaire gewricht.

Na overleg met onze nucleair geneeskunde hieronder het antwoord op uw vraag.

In de acute fase (dagen tot enkele weken) van (avasculaire) osteonecrose is het aangedane botdeel niet doorbloed. Direct na radiotracer injectie voor botscintigrafie is het botdeel ‘koud’ ten opzichte van zijn omgeving, dit is de doorbloedings fase. De statische fase enkele uren later laat opnieuw een ‘koud’ botdeel zien omdat er geen difosfonaat (de bottracer) in het bot stapelt.

Bij de ziekte van Muller- Weiss:

De doorbloeding hersteld niet of ten dele: er ontstaat osteonecrose. Voordat het bot inzakt toont MRI guirlande-achtige veranderingen in het beenmerg. Er ontstaat verhoogde botactiviteit,  aan de randen, maar soms zoals bij onze patient ook door het hele botdeel. Dit is vaak een remodellerings mechanisme (soms op basis van fractuur). Ultiem kunnen door de veranderde anatomie ook omliggende botdelen veranderen en verhoogde botprikkeling krijgen (versnelde degeneratie/mechanische stress).

Ik hoop uw vraag zo afdoende te hebben kunnen beantwoorden.

Louren Goedhart, arts-assistent orthopedie

MST Enschede