Ziekte-uitingen bij ouderen: complexe problemen eenvoudig verklaard

Klinische praktijk
Jolanda H.M. van Steijn
Elles J. Huinink
Peter E. Walderveen
Tanja Schuur
Dieneke Z.B. van Asselt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1158
Abstract

Dames en heren,

De manier waarop ziekten bij oudere patiënten tot uiting komen past vaak niet in het klassieke medisch model. In dit model worden de verschillende symptomen teruggebracht tot één diagnose (figuur 1). Het is gebaseerd op het principe uit de wetenschapsfilosofie dat een enkelvoudige verklaring voorrang heeft boven multipele verklaringen voor gelijktijdig optredende somatische en psychiatrische symptomen. Dit staat bekend als ‘Occams scheermes’ – van William of Occam – of de wet van Parsimony.1-4

Figuur 1

Er zijn diverse redenen voor de atypische manier waarop ziekten bij ouderen tot uiting komen: comorbiditeit, andere symptomen van ziektes door veroudering, andere symptomen van fysiologische veranderingen door veroudering, het ontbreken van een betrouwbare anamnese en de aanwezigheid van psychosociale problemen.4 Daarnaast is er een verband tussen kwetsbaarheid en een atypische uiting van ziekte. Bij kwetsbare, afhankelijke ouderen zijn ziekteverschijnselen vaker atypisch (59%) dan bij niet-kwetsbare ouderen (25%).5

De atypische ziekte-uiting…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, Centrum Geriatrie, Leeuwarden.

Drs. J.H.M. van Steijn, internist in opleiding tot geriater; drs. Elles J. Huinink, drs. P.E. Walderveen, drs. T. Schuur en dr. D.Z.B. van Asselt, klinisch geriaters.

Contact drs. J.H.M. van Steijn (jolanda.vansteijn@mac.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties