Ziekenhuizen als vitale schakels

Perspectief
Ab Klink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5547
Abstract

Samenvatting

De stelselherziening van 2006 beoogde wachtlijsten op een efficiënte manier weg te werken. Prestatiebekostiging en gereguleerde competitie leidden inderdaad tot meer efficiency. Maar de keerzijde is overbehandeling, en dure en niet zelden schadelijke volumegroei. Om de kosten te beheersen, tekenen zich 3 strategieën af: (a) convenanten met een jaarlijks plafond van het volume; (b) samenwerking van zorgaanbieders in een regio met als missie het verbeteren van zorguitkomsten (met het delen in de winst als de kosten teruglopen); en (c) fusies die het ziekenhuisaanbod reduceren, waardoor de schadelast vermindert (het aanbod schept niet meer zijn eigen vraag). Dit artikel plaatst bij deze strategieën kanttekeningen. De auteur bepleit een 4e benadering: bij verbetering van de kwaliteit van de zorg zullen complicaties afnemen, zal overbehandeling teruglopen en zal de schadelastreductie de uitkomst zijn. Dat vraagt wel om zorgverzekeraars die hun contracteerbeleid en manier van betalen daarop aanpassen en competitie op basis van kwaliteit stimuleren.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afd. Sociologie, Amsterdam.

Contact Prof.dr. A. Klink, socioloog (tevens: Booz & Company, Amsterdam) (klink.ab@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5547; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 25 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Ab Klink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties