Ziekenhuisuitbraken en resistente micro-organismen
Open

Onderzoek
24-06-2015
Akke K. van der Bij, Katina Kardamanidis, Florine N.J. Frakking, Marc J.M. Bonten en Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële Resistentie

Leerpunten

  • Uitbraken van ziekenhuisinfecties en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) vormen een reële bedreiging voor de volksgezondheid.
  • Vanwege de behoefte aan vroegtijdige informatie en transparantie over uitbraken in ziekenhuizen is in april 2012 het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële Resistentie opgericht.
  • Ziekenhuisuitbraken komen frequent voor, en uitbraken met vancomycine-resistente enterokokken, methicilline-resistente Staphylococcus aureus of al dan niet multiresistente Enterobacteriaceae worden het vaakst gemeld.
  • De meeste uitbraken zijn binnen 2 maanden na melding afgerond en onder controle, en leveren geen gevaar voor de volksgezondheid op.
  • Alle uitbraken die worden veroorzaakt door BRMO lijken gerapporteerd te worden.