kroniek van een aangekondigd probleem

Vancomycine-resistente enterokokken

Opinie
Marc J. M. Bonten
Rob J. Willems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5233
Abstract

Recent vonden in 12 Nederlandse ziekenhuizen uitbraken van infecties met vancomcyine-resistente enterokokken (VRE) plaats. Bijna 12 jaar geleden werden de eerste 2 VRE-uitbraken in Nederlandse ziekenhuizen beschreven,1,2 en werd verwacht dat het aantal van dergelijke uitbraken in Nederlandse ziekenhuizen snel zou toenemen.3 Dat laatste is niet gebeurd. De vraag is waarom het nu wel gebeurt.

Enterokokken

Enterokokken maken onderdeel uit van de menselijke commensale darmflora, maar ze komen ook bij dieren, planten en in de natuur voor. Bij de mens zijn Enterococcus faecalis en E. faecium opportunistische pathogenen die vooral infecties veroorzaken bij ernstig immuun-gecompromitteerde patiënten, zoals patiënten na transplantaties, op de Intensive Care of bij dialyse-behoeftigen. Enterokokken zijn intrinsiek resistent voor veel antibiotica. Amoxicilline en vancomycine zijn de belangrijkste middelen voor de behandeling van infecties. Er zijn verschillende mechanismen die tot vancomycine-resistentie leiden en sommige daarvan kunnen gemakkelijk van bacterie op bacterie worden overgedragen. De vancomycine-resistentie veroorzaakt…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Microbiologie, Utrecht.

Prof.dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog; dr. R.J. Willems, microbioloog.

Contact prof.dr. M.J.M. Bonten (mbonten@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Marc J. M. Bonten ICMJE-formulier
Rob J. Willems ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties