Ziekenhuisuitbraken en resistente micro-organismen
Open

Onderzoek
24-06-2015
Akke K. van der Bij, Katina Kardamanidis, Florine N.J. Frakking, Marc J.M. Bonten en Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële Resistentie

Auteursinformatie

*De leden van het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële Resistentie worden aan het eind van dit artikel genoemd.

 

Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven.

Dr. A.K van der Bij, arts-microbioloog (tevens: Reinier de Graaf Groep, afd. Medische Microbiologie, Delft); drs. K. Kardamanidis, epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Microbiologie, Utrecht.

Dr. F.N.J. Frakking, arts-microbioloog (tevens: RIVM, Bilthoven); prof.dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog (tevens: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht).

Contactpersoon: prof.dr. M.J.M. Bonten (mbonten@umcutrecht.nl).

Verantwoording

De leden van het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële Resistentie op het moment van schrijven waren: dr. Akke K. van der Bij, drs. Katina Kardamanidis (secretaris), dr. Aura Timen en dr. Daan W. Notermans (allen namens RIVM-CIb); prof.dr. Marc J.M. Bonten (voorzitter) en dr. Ingrid J.B. Spijkerman (vicevoorzitter) (beiden namens de NVMM); Wilma Budding (namens de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Akke K. van der BijICMJE-formulier
Katina KardamanidisICMJE-formulier
Florine N.J. FrakkingICMJE-formulier
Marc J.M. BontenICMJE-formulier
Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële ResistentieEr is voor deze auteur geen ICMJE-formulier beschikbaar