Onderzoek naar bijwerkingen cardiovasculaire geneesmiddelen

Ziekenhuisopname door bijwerkingen: verschillen tussen man en vrouw*

Onderzoek
Eline M. Rodenburg
Bruno H. Stricker
Loes E. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5404
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bestuderen van geslachtsverschillen bij ziekenhuisopnames die waren toegeschreven aan bijwerkingen van cardiovasculaire geneesmiddelen.

Opzet

Observationele studie met landelijke opnamegegevens.

Methode

Van alle ziekenhuisopnames in de periode 2000-2005 die geregistreerd waren in de Landelijke Medische Registratie (LMR), werden de opnames geanalyseerd die door de behandelend specialisten waren toegeschreven aan bijwerkingen van cardiovasculaire geneesmiddelen. Geslachtsverschillen werden uitgedrukt als relatieve risico’s (RR), berekend voor vrouwen ten opzichte van mannen.

Resultaten

Van alle bijwerking-gerelateerde ziekenhuisopnames werd 34% (n = 14.207) toegeschreven aan bijwerkingen van cardiovasculaire geneesmiddelen. Hiervan traden er 7690 op bij vrouwen (54%). Anticoagulantia en salicylaten (n = 8988), diuretica (n = 2242) en hartglycosiden (n = 932) waren verantwoordelijk voor de meerderheid van deze opnames. De grootste geslachtsverschillen werden gevonden voor thiazidediuretica (RR: 4,02; 95%-BI: 3,12-5,19), hartglycosiden (RR: 2,38; 95%-BI: 2,06-2,74), lisdiuretica (RR: 2,10; 95%-BI: 1,91-2,32) en coronaire vasodilatatoren (RR: 0,77; 95%-BI: 0,65-0,91).

Conclusie

Er zijn duidelijke geslachtsverschillen in ziekenhuisopnames die verband houden met bijwerkingen van diverse cardiovasculaire geneesmiddelen.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Journal of Clinical Pharmacology (2012;74:1045-52) met als titel ‘Sex differences in cardiovascular drug induced adverse reactions causing hospital admissions’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Epidemiologie, Rotterdam.

Contact prof.dr. B.H. Stricker (b.stricker@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 oktober 2012

Ook interessant

Reacties