Zidovudine-resistente HIV-stammen bij intraveneuze-drugsgebruikers en homoseksuele mannen in Amsterdam

Onderzoek
A. de Ronde
E.R. de Rooij
R.A. Coutinho
J. Goudsmit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:932-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in de verspreiding van HIV-stammen met resistentie tegen in Nederland voorgeschreven antivirale geneesmiddelen.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Amsterdam.

Methode

Bij enkele cohorten homoseksuele mannen en intraveneuze-drugsgebruikers die in Amsterdam worden gevolgd, werd bij een nieuwe HIV-infectie in de periode 1992-1995 HIV-RNA geïsoleerd uit het serum. De nucleïnezuurvolgorde coderend voor de eerste 250 aminozuren van het HIV-‘reverse transcriptase’ werd bepaald teneinde de mutaties te detecteren, die resistentie veroorzaken tegen reverse transcriptase-remmers.

Resultaten

Onder homoseksuele mannen deden zich 12 nieuwe HIV-infecties voor en onder intraveneuze-drugsgebruikers 23. Bij de homoseksuele groep werd de eerste infectie met een zidovudine-resistente virusstam in 1995 waargenomen. Bij de intraveneuze-drugsgebruikers werd de eerste zidovudine-resistente stam in 1993 waargenomen, gevolgd door 2 in 1995. Het ging om mutaties op positie 41, 67, 70 en 215 van het HIV-reverse transcriptase. Er werd geen resistentie tegen didanosine, deoxycytidine, lamuvidine en nevirapine gevonden in de groep van onbehandelde personen met een acute HIV-infectie.

Conclusie

Aangezien zidovudine deel uitmaakt van de recentste en effectiefste combinatietherapieën bij HIV lijkt het testen op zidovudine-resistentie vóór behandeling wenselijk.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Humane Retrovirologie: dr.A.de Ronde, biochemicus; ing.E.R.de Rooij, biotechnoloog; prof.dr.J.Goudsmit, viroloog.

GG&GD, sector Volksgezondheid en Milieu, Amsterdam.

Prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloogepidemioloog.

Contact prof.dr.J.Goudsmit

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties