Zenuwblokkade als voorspeller voor chirurgische interventie?

Stephanie Stassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4062

Voor de behandeling van neuropathische pijn door perifeer zenuwletsel kan chirurgisch ingrijpen worden overwogen als conservatieve behandeling niet afdoende is. Met behulp van een diagnostisch pijnblok worden patiënten geselecteerd die baat zullen hebben bij het chirurgisch doornemen van de aangedane zenuw. De voorspellende waarde van een diagnostisch pijnblok blijkt echter…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties