Pericapsulaire zenuwblokkade na een heupfractuur

Macro foto van een blad met nerven.
Rachel J.H. Smits
Laura C.M. Tillmans
Anne C. Moll
Kris C.P. Vissers
Selina E.I. van der Wal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6662
Abstract

Rectificatie

In dit artikel staat per abuis dat ‘de intracapsulaire verspreiding van de injectievloeistof gecontroleerd kan worden met röntgendoorlichting’. Hier had ‘de pericapsulaire verspreiding’ moeten staan.

In het onderschrift van figuur 3 staat abusievelijk: ‘Bij een juiste positionering verspreidt de vloeistof zich binnen het gewrichtskapsel’. Dit had ‘rond het gewrichtskapsel’ moeten zijn.

Samenvatting

Jaarlijks zien we in Nederland 17.500 patiënten met een heupfractuur. Sterke pijnstillers geven veel bijwerkingen bij deze vaak kwetsbare patiënten. Huidige aanvullende locoregionale zenuwblokkades geven meestal geen volledige pijnstilling. In 2018 is er naar aanleiding van anatomische studies een nieuwe zenuwblokkade van het heupkapsel beschreven: de pericapsulaire zenuw(PENG-)blokkade. Inmiddels lijkt dit een veelbelovende behandeling van acute pijn bij een intracapsulaire of pertrochantaire heupfractuur en pijn na een heupoperatie. Met deze methode is het ook mogelijk om langdurige pijnstilling te geven door een neurolytische vloeistof toe te dienen, zoals blijkt uit eerder onderzoek en gegevens vanuit het Radboudumc. Deze pijnbehandeling is zeer relevant voor patiënten met een heupfractuur die niet in aanmerking (willen) komen voor een operatie, aangezien goede pijnstilling de kwaliteit van leven kan verbeteren en morbiditeit en mortaliteit kan verlagen.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Anesthesiologie, Pijn- en Palliatieve Geneeskunde, Nijmegen: R.J.H. Smits, MSc, prof.dr. K.C.P. Vissers en dr. S.E.I. van der Wal, anesthesiologen; L.C.M. Tillmans, BSc, coassistent. Catharina Ziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Eindhoven: A.C. Moll, MSc, anesthesioloog.

Contact R.J.H. Smits (rachel.smits@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rachel J.H. Smits ICMJE-formulier
Laura C.M. Tillmans ICMJE-formulier
Anne C. Moll ICMJE-formulier
Kris C.P. Vissers ICMJE-formulier
Selina E.I. van der Wal ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties