Blokkade van de plexus coeliacus bij patiënten met pijn door een pancreastumor

Klinische praktijk
J.H. Vranken
M.H. van der Vegt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:723-8
Abstract

Samenvatting

- Indien bij een patiënt een pancreasmaligniteit wordt gediagnosticeerd, is de ziekte vaak in een vergevorderd stadium. Het grootste deel van de patiënten is dan niet meer curatief te behandelen.

- Vanwege de slechte prognose en de ernstige pijn moet palliatieve zorg gericht zijn op adequate pijnbestrijding en optimale kwaliteit van leven.

- Pijn door pancreaskanker wordt primair behandeld door de combinatie van NSAID’s, adjuvante analgetica en orale of transdermale opioïden.

- Voor de adjuvante palliatieve behandeling kan echter ook neurolytische plexus-coeliacusblokkade effectieve pijnstilling geven, met een duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven, vooral in de functionele en fysieke deelgebieden.

- Neurolytische plexus-coeliacusblokkade wordt meestal uitgevoerd middels een dorsale percutane techniek. Ernstige complicaties na het toepassen van deze techniek zijn gevoelsstoornissen, spierzwakte en paraparese.

- Nieuwe blokkadetechnieken, zoals de thoracoscopische splanchnicectomie en de endoscopische echogeleide neurolytische plexus-coeliacusblokkade, zijn geïntroduceerd om de kwaliteit van pijnstilling te verbeteren en gelijktijdig de kans op deze complicaties te verkleinen.

- Inmiddels is neurolytische plexus-coeliacusblokkade een goed ontwikkelde methode van pijnstilling bij patiënten met pijn ten gevolge van een pancreasmaligniteit. Toekomstig vergelijkend onderzoek moet uitwijzen welke blokkadetechniek en welke benadering bij een patiënt met een pancreasmaligniteit leiden tot de beste pijnstilling.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:723-8

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Pijncentrum, afd. Anesthesiologie, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Hr.dr.J.H.Vranken en hr.M.H.van der Vegt, anesthesiologen.

Contact hr.dr.J.H.Vranken (j.h.vranken@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties