Laparoscopische stadiëring bij patiënten met een periampullaire tumor: beperkte waarde voor de diagnostiek en de eventuele palliatieve behandeling

Onderzoek
E.J.M. Nieveen van Dijkum
M.G. Romijn
C.B. Terwee
L.Th. de Wit
J.H.P. van der Meulen
J.S. Laméris
E.A.J. Rauws
H. Obertop
C.H.J. van Eyck
P.M.M. Bossuyt
D.J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1734-40
Abstract

Samenvatting

Doel

Bestuderen of laparoscopische stadiëring, toegevoegd aan de standaard-radiologische stadiëring, de uitkomst van patiënten met aanwijzingen voor een periampullaire tumor verbetert. Vaststellen of bij patiënten met een irresectabele tumor na laparoscopische stadiëring de ziekenhuisvrije overleving na randomisatie voor endoscopische stentbehandeling beter is dan na chirurgische palliatie.

Opzet

Prospectieve, gerandomiseerde trial.

Methode

Diagnostische laparoscopie en een laparoscopische echografie werden uitgevoerd bij 297 opeenvolgende patiënten in twee academische centra met een periampullaire tumor die na radiologische stadiëring in aanmerking kwamen voor operatie en eventueel resectie. Patiënten bij wie met pathologisch onderzoek tijdens laparoscopie een irresectabele tumor was vastgesteld werden gerandomiseerd voor chirurgische of endoscopische palliatieve behandeling. De overige patiënten ondergingen een laparotomie.

Resultaten

Door de laparoscopische stadiëring werd bij 39 patiënten (13; 95-BI: 9,3-17) met een biopsie een irresectabele tumor vastgesteld. Tijdens exploratieve laparotomie werd bij nog eens 72 andere patiënten eveneens een inoperabele tumor gevonden. De kans om met diagnostische stadiëring een irresectabele tumor te detecteren bedroeg 39/111; 35 (95-BI: 26-44). Bij 145 van de 197 patiënten die geclassificeerd waren als ‘waarschijnlijk resectabel’ werd een resectie verricht (74). 12 patiënten werden gerandomiseerd voor palliatieve behandeling. De gemiddelde overleving van de 14 patiënten met een bij biopsie bewezen irresectabele tumor die gerandomiseerd waren voor endoscopische palliatie bedroeg 116 dagen met een gemiddelde ziekenhuisvrije overleving van 94 dagen. De bijbehorende uitkomst voor de 13 patiënten die chirurgische palliatieve behandeling ondergingen was 192 en 164 dagen (p = 0,05).

Conclusie

Gezien de relatief beperkte kans op aantonen van irresectabele tumoren (metastasen of doorgroei in vaten) en het hoogstwaarschijnlijk afwezig zijn van voordelen van endoscopische palliatieve behandeling versus de chirurgische behandeling dient laparoscopische stadiëring niet routinematig te worden uitgevoerd bij patiënten met een periampullaire tumor.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Chirurgie: mw.E.J.M.Nieveen van Dijkum, arts-onderzoeker (tevens: Erasmus Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Rotterdam); dr.L.Th. de Wit, prof.dr.H.Obertop en prof.dr.D.J.Gouma, chirurgen.

Afd. Radiologie: M.G.Romijn, arts-onderzoeker (tevens: Erasmus Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Rotterdam); prof.dr.J.S.Laméris, radioloog.

Afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek: mw.C.B.Terwee, dr. J.H.P.van der Meuelen en prof.dr.P.M.M.Bossuyt, klinisch epidemio-logen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.E.A.J.Rauws, gastro-enteroloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Dr.C.H.J.van Eyck, chirurg.

Contact prof.dr.D.J.Gouma (d.j.gouma@amc.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met alle auteurs van de eerste publicatie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties