Operatieve behandeling van pijnlijke neuromen
Open

Stand van zaken
08-09-2011
Annemieke Stokvis en J. Henk Coert
  • Bij 3-5% van de patiënten met traumatisch of iatrogeen perifeer zenuwletsel ontstaat een pijnlijk neuroom, vooral na beschadiging van kleine, sensibele zenuwtakken vlak onder de huid.

  • Neuroompijn is moeilijk behandelbaar en leidt vaak tot verlies van functie en kwaliteit van leven.

  • Patiënten met een pijnlijk neuroom hebben klachten van spontane pijn met een elektrisch, schietend of brandend karakter, allodynie, hyperalgesie en koude-intolerantie.

  • De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met een provocatietest volgens Tinel en een diagnostische zenuwblokkade.

  • Blijvende pijnvermindering is mogelijk door operatieve behandeling, uitgevoerd door een plastisch chirurg.

  • De operatieve behandeling bestaat uit herstel of denervatie van de betrokken zenuw met inbedding van de zenuwstomp in bot, spier of een vene.

  • Snelle verwijzing van neuroompatiënten naar een plastisch chirurg of multidisciplinair spreekuur is van belang omdat de klachten na verloop van tijd steeds moeilijker te behandelen worden.