Operatieve behandeling van pijnlijke neuromen

Klinische praktijk
Annemieke Stokvis
J. Henk Coert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2592
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Bij 3-5% van de patiënten met traumatisch of iatrogeen perifeer zenuwletsel ontstaat een pijnlijk neuroom, vooral na beschadiging van kleine, sensibele zenuwtakken vlak onder de huid.

  • Neuroompijn is moeilijk behandelbaar en leidt vaak tot verlies van functie en kwaliteit van leven.

  • Patiënten met een pijnlijk neuroom hebben klachten van spontane pijn met een elektrisch, schietend of brandend karakter, allodynie, hyperalgesie en koude-intolerantie.

  • De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met een provocatietest volgens Tinel en een diagnostische zenuwblokkade.

  • Blijvende pijnvermindering is mogelijk door operatieve behandeling, uitgevoerd door een plastisch chirurg.

  • De operatieve behandeling bestaat uit herstel of denervatie van de betrokken zenuw met inbedding van de zenuwstomp in bot, spier of een vene.

  • Snelle verwijzing van neuroompatiënten naar een plastisch chirurg of multidisciplinair spreekuur is van belang omdat de klachten na verloop van tijd steeds moeilijker te behandelen worden.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Rotterdam.

Dr. A. Stokvis, aios Huisartsgeneeskunde; dr. J.H. Coert, plastisch chirurg.

Contact dr. A. Stokvis (astokvis@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Pieter
Heres

In het -overigens prima- artikel wordt bij herhaling vermeld dat de ingreep door een plastisch chirurg dient te worden verricht. Is de essentie niet dat het chirurgisch wordt behandeld? Zou een neurochirurg dit bv niet kunnen? Er wordt heel modieus tegenwoordig vermeld of er al dan niet belangenconflicten zijn.... zo ook hier onderaan het artikel.....

 

P Heres

chirurg, Waterlandziekenhuis