Toepassingen van sensibiliteitsonderzoek met ‘quantitative sensory testing’

Klinische praktijk
Wouter R. Verberne
Tom J. Snijders
K. Seng Liem
Anne Catrien Baakman
Dieuwke S. Veldhuijzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5434
Abstract

Samenvatting

  • ‘Quantitative sensory testing’ (QST) is een verzamelnaam voor non-invasieve, gestandaardiseerde testen waarmee het gehele somatosensorische zenuwstelsel in kaart kan worden gebracht.

  • Belangrijke voordelen ten opzichte van bestaand aanvullend onderzoek zoals emg zijn dat de functie van dunne en ongemyeliniseerde zenuwvezels onderzocht kan worden, evenals de subjectieve ervaring van een sensibele stimulus.

  • QST is gevalideerd als diagnostische test voor dunnevezelneuropathie, diabetische neuropathie, perifere neuropathie bij chemotherapie en neuropathische pijn.

  • QST is onder andere bruikbaar in wetenschappelijk onderzoek naar pathofysiologische mechanismen van ziektes en syndromen met sensibele symptomen, en om het effect van pijnstillende therapie te meten op het functioneren van het somatosensorische zenuwstelsel.

  • Te verwachten valt dat QST bij meer aandoeningen zal worden ingezet, zoals bij andere vormen van neuropathie. Een andere, mogelijke toepassing is de diagnostiek naar en het voorspellen van de prognose bij chronische, onverklaarde pijnsyndromen zoals fibromyalgie en het postwhiplashsyndroom.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Rudolf Magnus Institute of Neuroscience, Utrecht.

Divisie Hersenen, afd. Neurologie: W.R. Verberne, BSc., coassistent neurologie; dr. T.J. Snijders, neuroloog; K.S. Liem, BSc., coassistent neurologie.

Divisie Vitale Functies, afd. Anesthesiologie, sectie Pijnbehandeling: dr. D.S. Veldhuijzen, neuropsycholoog.

Centre for Human Drug Research, Leiden.

Drs. A.C. Baakman, arts-onderzoeker.

Contactpersoon: dr. T.J. Snijders (t.j.snijders@umcutrecht.nl).

Contact (t.j.snijders@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter R. Verberne ICMJE-formulier
Tom J. Snijders ICMJE-formulier
K. Seng Liem ICMJE-formulier
Anne Catrien Baakman ICMJE-formulier
Dieuwke S. Veldhuijzen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties