Zelfonderzoek van de mammae: nuttig, overbodig, schadelijk?

Nieuws
J. Bender
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1287-8

Heeft zelfonderzoek van de mammae zijn nut bewezen in die zin dat het de arts in staat stelt mammacarcinomen in een vroeger stadium te diagnostiseren? Enkele – retrospectieve – Amerikaanse onderzoekingen beantwoorden die vraag bevestigend, andere ontkennend.1 234 Voor de sterfte aan de ziekte geldt hetzelfde.5

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties