Zelf betalen voor benzodiazepines leidt tot minder voorschriften

Zelf betalen voor benzodiazepines leidt tot minder voorschriften
Karen van Weelden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1213

Veel mensen met angst- of slaapstoornissen krijgen van hun dokter een benzodiazepine voorgeschreven. Dit brengt gewenningsproblemen en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Om deze effecten te beperken besloot de Nederlandse regering deze medicatie vanaf 1 januari 2009 niet meer te vergoeden. 2 jaar later lijkt deze maatregel zijn vruchten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Lucas
van der Hoeven

 

LS,

opvallend in veel benzodiazepine onderzoek in Nederland is het ontbreken van een beschrijving van het internationale en nationale wet- en regelgeving betreffende deze psychotrope stoffen, die onderdeel vormen van de opiatenwetgeving sinds 1961 en 1971 (WHO over psychotrope stoffen).

Op grond van die regelgeving, de opiatenwet en een recente uitspraak van de Tuchtraad te Eindhoven (jan 2011) blijkt navolgende:

1) de overheid zou nalatigheid kunnen worden verweten, gelet op internationaal aanvaarde richtlijnen m.b.t. het opstellen, uitvoeren en controle op het benzodiazepinen gebruik.     

2) de overheid heeft niet gereageerd op allerlei Kamervragen noch op rapporten van het

 Staattoezicht /IGZ, Ziekenfonds Raad/CVZ (1995); Raad voor de Volksgezondheid (1999)

3) op de omstreeks 15 proefschriften m.b.t. benzogebruik volgde geen beleidswijzigingen.

4) het volume 'van chronische gebruikers is per 01-01-2009 'slechts'  met 150.000 personen gedaald naar 500.000.

5) Al sinds de tachtiger jaren is er veel bekend over de verslaving aan deze pillen (US senate verhoren 1979 / Public Citizen 1981). De maatschappelijke schade (aan derden) is zeer groot (die inventariseer ik momenteel). 

6) Pas in 1993 komen de NHG richtlijnen m.b.t. slaap en angst

7) Nog steeds zijn deze twee NHG richtlijnen de minst door huisartsen nagevolgde voorschrijfregels (RIVM - Kompas: slechts 1 op de 3 huisartsen volgt deze regels op)

8) Zie waarschuwende artikel van B. Crul in Medisch Conatct  uit 2006 : artsen als dealers!

9) Conclusie na 50 jaar benzodiazepinen: zelfregulering lijkt niet te werken     

10) dus kunnen nu patiënten en consumentenorganisaties - op grond van Tuchtrechtelijke uitspraak van jan. 2011 - zie Medisch Conatct) gaan procederen tegen artsen die langdurig benzo's voorschrijven zonder enige controle of toezicht uit te oefenen. Dit mag alleen nog in geval van chronisch psychiatrische patiënten en epileptici.

11) Kortom artsen zijn meer dan eens gewaarschuwd! Zorg dat u niet langer dan één maand voorschrijft als het slaapmedicatie betreft en 2 maanden als anxiolitica. Sta geen receptverlenging toe; spreek dat beleid door met uw collega's en de apothekers. maar vooral met uw assitente, dat zij geen enkele psychotrope medicatie mag verlengen en alle patiënten naar u voor een consult dienen te verwijzen. Tenslotte laat in uw voorschrijfmodule een waarschuwing op het scherm verschijnen, indien u deze pillen langer gaat voorschrijven.  

Lucas van der Hoeven, promovendus, Eerstelijnsgenk-UMCN