Zeggenschap over nader gebruik van lichaamsmateriaal
Open

Patiënt is het best gediend met ‘geen bezwaar’-procedure
Recht
11-04-2012
Susanne Rebers, Tessa van der Valk, Gerrit A. Meijer, Floor E. van Leeuwen en Marjanka K. Schmidt

In medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van lichaamsmateriaal dat is overgebleven na behandeling of diagnostiek. Hiermee kunnen relevante onderzoeksvragen worden beantwoord. De zeggenschap van patiënten over het gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal is nu geregeld in een gedragscode die gebruik toestaat tenzij de patiënt daartegen bezwaar heeft gemaakt (‘geen bezwaar’-procedure). Er is een wet in de maak die waarschijnlijk expliciete toestemming van de patiënt voor nader gebruik van lichaamsmateriaal zal vereisen. Naar verwachting zal die eis leiden tot geringere en selectieve beschikbaarheid van lichaamsmateriaal voor onderzoek. Het vragen van expliciete toestemming betekent bovendien een belasting van de zorg. Patiënten vertonen een voorkeur voor de geen-bezwaarprocedure, op voorwaarde dat zij goed worden geïnformeerd over het gebruik van lichaamsmateriaal. De conclusie luidt dat de belangen van de patiënt het best gediend zijn met de geen-bezwaarprocedure, mits patiënten voldoende worden geïnformeerd.