Patiënt is het best gediend met ‘geen bezwaar’-procedure

Zeggenschap over nader gebruik van lichaamsmateriaal

Perspectief
Susanne Rebers
Tessa van der Valk
Gerrit A. Meijer
Floor E. van Leeuwen
Marjanka K. Schmidt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4485
Abstract

Samenvatting

In medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van lichaamsmateriaal dat is overgebleven na behandeling of diagnostiek. Hiermee kunnen relevante onderzoeksvragen worden beantwoord. De zeggenschap van patiënten over het gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal is nu geregeld in een gedragscode die gebruik toestaat tenzij de patiënt daartegen bezwaar heeft gemaakt (‘geen bezwaar’-procedure). Er is een wet in de maak die waarschijnlijk expliciete toestemming van de patiënt voor nader gebruik van lichaamsmateriaal zal vereisen. Naar verwachting zal die eis leiden tot geringere en selectieve beschikbaarheid van lichaamsmateriaal voor onderzoek. Het vragen van expliciete toestemming betekent bovendien een belasting van de zorg. Patiënten vertonen een voorkeur voor de geen-bezwaarprocedure, op voorwaarde dat zij goed worden geïnformeerd over het gebruik van lichaamsmateriaal. De conclusie luidt dat de belangen van de patiënt het best gediend zijn met de geen-bezwaarprocedure, mits patiënten voldoende worden geïnformeerd.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Dr. S. Rebers, bioloog; prof.dr.ir. F.E. van Leeuwen, epidemioloog; dr.ir. M.K. Schmidt, epidemioloog.

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, Soest.

Dr. T. van der Valk, beleidsmedewerker.

Vrije Universiteit Medisch Centrum, afd. Pathologie, Amsterdam.

Prof.dr. G.A. Meijer, patholoog

Contact dr.ir. M.K. Schmidt (mk.schmidt@nki.nl)

Verantwoording

Prof.dr. N.K. Aaronson, dr. E. Vermeulen, mr.dr. M.C. Ploem, mr. E.-B. van Veen en prof.dr. L.A.L.M. Kiemeney hebben middels discussies bijgedragen aan dit artikel.
Belangenconflict: het instituut waar Schmidt, Rebers and Van Leeuwen werkzaam zijn, ontving subsidie van het KWF Kankerfonds, NWO en de EU; het instituut van Meijer ontving subsidie van Interna en CTMM. Financiële ondersteuning: geen financiële ondersteuning voor dit artikel gemeld.
Aanvaard op 22 februari 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties