Wordt de toename van plagiocefalie veroorzaakt door de slaaphouding?

Onderzoek
K.L. Maas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2646-7
Download PDF

Asymmetrische vormafwijkingen van de schedel bij zuigelingen (plagiocefalie) kunnen 2 oorzaken hebben: synostose van één of meer schedelnaden of afplatting door het (bijna) voortdurend op de rug liggen. Het laatste komt veel vaker voor dan het eerste.1

Kane et al. melden een toename in het jaarlijkse aantal verwijzingen vanwege plagiocefalie naar hun gespecialiseerde centrum: in de periode 1992-1994 bleek het jaarlijkse aantal verwezen jonge kinderen met plagiocefalie zonder synostose 6 maal zo groot als dat in de 13 jaar tevoren.2 Aangezien er geen toename was in het aantal verwezen gevallen van plagiocefalie met craniosynostose, achten de auteurs het onwaarschijnlijk dat de toename verklaard kan worden door een gewijzigd verwijzingsbeleid. De kinderen met plagiocefalie zonder synostose waren vaker jongetjes dan meisjes en 9 was met een tangverlossing geboren. Ook leek samenhang te bestaan met prematuriteit en meerlingzwangerschap.

De auteurs signaleren dat de toename van het aantal kinderen dat verwezen werd met plagiocefalie zonder synostose ruwweg samenvalt met de invoering in de VS van de nieuwe adviezen ter voorkoming van wiegendood, waarbij de kinderen in rugligging te slapen worden gelegd. Een feitelijk causaal verband konden auteurs in dit naonderzoek niet aantonen. De kinderen met plagiocefalie zonder synostose bij wie de slaaphouding was genoteerd, bleken echter allen in rugligging te slapen. Indien de langdurige rugligging de belangrijkste causale factor zou zijn bij het ontstaan van plagiocefalie zonder synostose zou het een te voorkomen aandoening kunnen zijn. Auteurs menen dat het advies om kinderen in rugligging te laten slapen uitgebreid dient te worden met het advies de ligging van het hoofdje daarbij te variëren.

Literatuur
  1. Heeft afplatting van de schedel blijvende gevolgen voor deontwikkeling van de hersenen? NedTijdschr Geneeskd 1996;140:381.

  2. Kane AA, Mitchell LE, Craven KP, Marsh JL. Observations ona recent increase in plagiocephaly without synostosis. Pediatrics 1996;97:877-85.

Gerelateerde artikelen

Reacties