Wiskundige modellering voor bestrijding van infectieziekten

Klinische praktijk
M. Kretzschmar
J. Wallinga
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1965-70
Abstract

Samenvatting

- Bij het bepalen van interventies tegen dreigende infectieziekten, zoals hiv-infectie, ‘severe acute respiratory syndrome’ (SARS), pokken en pandemische influenza, wordt steeds vaker een beroep gedaan op wiskundige modellen voor infectieziekteverspreiding.

- Deze modellen kunnen bijdragen aan het structureren van de beschikbare kennis uit verschillende disciplines, het vinden van epidemiologische verbanden, het aantonen van lacunes in de kennis en het vergelijken van de verwachte effecten en kosten van preventie- en interventiemaatregelen.

- Het gebruik van modellen leidt tot een op maat gesneden analyse van de effecten en kosten van preventie- en interventiemaatregelen, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke eigenschappen van infectieziekten.

- De integratie van kennis uit verschillende disciplines kan worden ondersteund door meer onderzoek in de theoretische infectieziekte-epidemiologie en door betere integratie van de wiskundige modellen in de beleidsontwikkeling.

- De resulterende betere onderbouwing van het beleid door middel van infectieziektemodellering vertaalt zich dan in effectievere infectieziektebestrijding.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1965-70

Auteursinformatie

Universiteit Bielefeld, School of Public Health, Postbus 100131, D-33501 Bielefeld, Duitsland.

Mw.dr.M.Kretzschmar, wiskundige en epidemioloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Contact Hr.dr.J.Wallinga, populatiebioloog; hr.prof.dr.R.A.Coutinho, arts-microbioloog en epidemioloog (mirjam.kretzschmar@uni-bielefeld.de)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties