Geen wetenschappelijke ondergrens voor verplicht vaccineren

Perspectief
Don Klinkenberg
Irene K. Veldhuijzen
W.L.M. (Helma) Ruijs
Hester E. de Melker
Jacco Wallinga
Susan van den Hof
Jaap T. van Dissel
J.A. (Hans) van Vliet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4655
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In figuur 1 van dit artikel zijn de kleuren van de bovenste twee lijnen verwisseld. Bij de vaccinatiegraad van 95-100% geeft de bovenste lijn de kans op infectie voor een niet-gevaccineerde in een groep van 30 personen, de lijn daaronder geeft die kans in een groep van 1000 personen. Hieronder staat de juiste figuur afgebeeld.

In figuur 3 zijn de kleuren van de legenda omgewisseld. In het onderschrift van figuur 3 wordt de betekenis van de kleuren wel correct uitgelegd.

Samenvatting

De landelijke vaccinatiegraad onder jonge kinderen is de afgelopen jaren gedaald. Dit leidt tot maatschappelijke en politieke discussies, onder meer over een eventuele verplichting tot vaccinatie in de kinderopvang. De Commissie kinderopvang en vaccinatie adviseerde tot verplichting over te gaan als de vaccinatiegraad is gedaald tot een vooraf bepaalde ondergrens, door de overheid vast te stellen. Een vaak aangehaalde ondergrens is 95%. De gedachte hierachter is het concept van de kritische vaccinatiegraad, een grenswaarde die nodig is voor de eliminatie van een infectie in een grote, goed gemengde populatie. In dit artikel beargumenteren we waarom de kritische vaccinatiegraad geen wetenschappelijke basis biedt voor een ondergrens aan de landelijke vaccinatiegraad.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziektebestrijding, Bilthoven: dr. D. Klinkenberg, prof.dr. J. Wallinga en dr. S. van den Hof, onderzoekers; dr. I.K. Veldhuijzen, en dr. H.E. de Melker, epidemiologen; dr. W.L.M. Ruijs, en dr. J.A. van Vliet, artsen infectieziektebestrijding; prof.dr. J.T. van Dissel, viroloog.

Contact D. Klinkenberg (don.klinkenberg@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Don Klinkenberg ICMJE-formulier
Irene K. Veldhuijzen ICMJE-formulier
W.L.M. (Helma) Ruijs ICMJE-formulier
Hester E. de Melker ICMJE-formulier
Jacco Wallinga ICMJE-formulier
Susan van den Hof ICMJE-formulier
Jaap T. van Dissel ICMJE-formulier
J.A. (Hans) van Vliet ICMJE-formulier
Mazelenvaccinatie: waarom en hoe?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties