Mazelenvaccinatie: waarom en hoe?

Perspectief
Hans C. Rümke
E. Joost Ruitenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4773
Abstract

Samenvatting

Mazelenvirus is zeer besmettelijk en kan niet-immune populaties hard treffen, zoals op afgelegen eilanden. Het eerste vaccin tegen mazelen, op basis van levend-verzwakt mazelenvirus, werd in 1963 in de Verenigde Staten geregistreerd en vanaf 1968 in Nederland geïmporteerd. De productie werd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) overgenomen. Omdat de ziektelast destijds nog steeds hoog was, volgde in 1976 opname in het Rijksvaccinatieprogramma, sinds 1987 in de vorm van bof-mazelen-rodehond(BMR)-vaccinatie. Het BMR-vaccin werd eveneens eerst geïmporteerd, en later door het RIVM bereid. De epidemieën die sindsdien zijn opgetreden troffen vrijwel uitsluitend ongevaccineerde populaties. Gevaccineerden zijn dus uitstekend beschermd, en ongevaccineerden ook, mits de vaccinatiegraad in hun omgeving hoog genoeg is. Ongevaccineerden die naar landen reizen waar mazelen veel voorkomt, lopen verhoogd risico. Recent onderzoek leert dat mazelen niet alleen de klassieke ziekteverschijnselen heeft, maar bovendien het immuunsysteem beschadigt.

Auteursinformatie

Bilthoven: dr. H.C. Rümke, kinderarts n.p. en medisch vaccinoloog. Bosch en Duin: prof.dr. E.J. Ruitenberg, immunoloog.

Contact H.C. Rümke (hcrumke@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. Beide auteurs waren werkzaam bij het RIVM en betrokken bij en mede verantwoordelijk voor de productie, controle, effectiviteit en veiligheid van vaccins. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. H.C. Rümke was tot en met 2018 lid van de commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad. Prof.dr. E.J. Ruitenberg was tot 2015 voorzitter van de commissie Rijksvaccinatieprogramma van de Gezondheidsraad.

Auteur Belangenverstrengeling
Hans C. Rümke ICMJE-formulier
E. Joost Ruitenberg ICMJE-formulier
Geen wetenschappelijke ondergrens voor verplicht vaccineren
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties