Hoe mazelenvirus het afweersysteem zowel verzwakt als activeert

De mazelenparadox verklaard

Bacteriën door een microscoop
Rik L. de Swart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4626
Abstract

Samenvatting

Het mazelenvirus verzwakt de afweer tegen eerder doorgemaakte infectieziekten, waardoor mazelenpatiënten gedurende lange tijd een verhoogd risico lopen op opportunistische infecties. Gelijktijdig induceert de infectie een sterke virus-specifieke immuunrespons, die leidt tot levenslange bescherming tegen mazelen. Op basis van studies in weefselkweek, proefdieren en patiënten hebben wij het mechanisme ontrafeld waarmee mazelen het afweersysteem aantast, en daarmee de ‘mazelenparadox’ verklaard. Recent onderzoek van bloedmonsters van ongevaccineerde kinderen in de bevindelijk gereformeerde gemeenschap die waren verzameld vóór, tijdens en na mazelen, heeft aanvullend bewijs geleverd voor dit mechanisme. De resultaten laten zien dat mazelen ‘immunologisch geheugenverlies’ veroorzaakt. In dit artikel worden de resultaten van deze studies in klinisch perspectief geplaatst.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Viroscience, Rotterdam: dr. R.L. de Swart, viroloog.

Contact R.L. de Swart (r.deswart@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Rory de Vries, Pieter Fraaij en Marion Koopmans gaven kritisch en waardevol commentaar op het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Rik L. de Swart ICMJE-formulier
Mazelenvaccinatie: waarom en hoe?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties