Wetswijziging legitimeert de huidige donatiepraktijk

Perspectief
Michael A. Kuiper
Nichon E. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6456
Abstract

Op 23 april jongstleden stemde de Eerste Kamer met algemene stemmen in met een initiatief van minister Schippers van Volksgezondheid om de Wet op de Orgaandonatie (Wod) op onderdelen aan te passen. Deze wetswijziging, die per 1 juli 2013 van kracht is, was noodzakelijk om voorbereidende handelingen te mogen treffen die erop gericht zijn de mogelijkheid van orgaandonatie open te houden en die niet uitgesteld kunnen worden tot na het overlijden.1

Aanleiding voor de wetswijziging

De Wod werd in 1998 van kracht. De wet heeft als doelen het vergroten van het aantal orgaan- en weefseldonoren door centrale registratie van wilsbeschikkingen, het rechtvaardig verdelen van organen en weefsels, het bieden van rechtszekerheid aan betrokkenen, en het voorkomen van handel in organen en weefsels.

Door nieuwe medisch-technische ontwikkelingen sloot de wet echter niet meer aan bij de bestaande orgaandonatiepraktijk. Om de mogelijkheid van orgaandonatie open te houden zijn voorbereidende handelingen noodzakelijk…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, Afd. Intensive Care, Leeuwarden.

Dr. M.A. Kuiper, neuroloog-intensivist.

Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden.

Dr. N.E. Jansen, onderzoeker.

Contact Concactpersoon: Dr. M.A. Kuiper (mi.kuiper@wxs.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Michael A. Kuiper ICMJE-formulier
Nichon E. Jansen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties