Communicatie met familieleden van een vermoedelijk hersendode patiënt

Klinische praktijk
Erwin J.O. Kompanje
Yorick J. de Groot
Jan N.M. IJzermans
Gerhard H. Visser
Jan Bakker
Mathieu van der Jagt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3404
Abstract

Dames en Heren,

Sinds 1973 heeft de Gezondheidsraad 7 keer advies gegeven inzake hersendoodcriteria.1 In 1996 werd de Wet op de orgaandonatie (WOD) van kracht en in 1997 werd het ‘Hersendoodprotocol’ wettelijk vastgesteld dat in 1998 in werking trad. De diagnose ‘hersendood’ houdt in dat de patiënt is overleden.

Ondanks dat de wetgeving en het hersendoodprotocol nauwkeurig de kaders van hersendoodbepaling trachten weer te geven, blijkt in de praktijk dat er verwarring kan ontstaan rondom het begrip ‘hersendood’ in de communicatie van artsen met familieleden. Termen als ‘hersendood’, ‘overleden’, ‘intreden van de dood’ en de formeel niet bestaande term ‘klinisch hersendood’ blijken nogal eens door elkaar te worden gehaald. Het blijkt dat een onjuiste woordkeuze er zelfs toe kan leiden dat een eerder gegeven toestemming voor orgaandonatie door familieleden weer wordt ingetrokken, wat het belang van juiste communicatie onderstreept, zeker in een tijd van een algeheel gebrek aan donororganen…

Auteursinformatie

Erasmus MC universitair medisch centrum, Rotterdam.

Afd. Intensive Care Volwassenen: dr. E.J.O. Kompanje, klinisch ethicus; drs. Y.J. de Groot, arts-onderzoeker; prof.dr. J. Bakker, internist-intensivist; dr. M. van der Jagt, neuroloog-intensivist.

Afd. Heelkunde: prof.dr. J.N.M. IJzermans, chirurg.

Afd. Klinische neurofysiologie: dr. G.H. Visser, neuroloog-neurofysioloog.

Contact dr. E.J.O. Kompanje (e.j.o.kompanje@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 maart 2011-05-13

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties