Wetenschappelijk onderzoek in de traumazorg; een advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek

Opinie
A.B. van Vugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1815-6
Abstract

Naar aanleiding van de toewijzing van de functie van traumacentrum aan een tiental instellingen in ons land zijn ook de kerntaken van deze centra gedefinieerd. Eén van de kerntaken die ontwikkeld moet worden, is die van kenniscentrum. Tevens is aan de centra opgedragen een landelijke traumaregistratie op te zetten, die als basis kan fungeren voor gedegen onderzoek binnen het vakgebied.

Historisch gezien is de traumatologie een vak van ‘doeners’ waarin wetenschappelijk onderzoek, en zeker elementair onderzoek, onvoldoende tot zijn recht is gekomen. Een van de redenen hiervoor is de onvoldoende subsidieverstrekking, omdat de concurrentiepositie van de traumatologie bij aanvragen te zwak is. Besluitvorming bij instanties als ZonMW, het samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland en Medische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, vindt plaats vanuit een breed perspectief, waarbij geen subsidiegelden specifiek geoormerkt zijn ten behoeve van een bepaald vakgebied. Dit resulteert in een zwakke positie ten opzichte van vakgebieden…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, locatie Dijkzigt, afd. Heelkunde, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Contact Prof.dr.A.B.van Vugt, chirurg-traumatoloog (vanvugt@hlkd.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties