Werkzaamheid en bijwerkingen van antipsychotica voor neuropsychiatrische symptomen bij dementie; een systematische review

Onderzoek
S.U. Zuidema
M.B. van Iersel
R.T.C.M. Koopmans
F.R.J. Verhey
M.G.M. Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1565-73
Abstract

Samenvatting

Doel

Beoordelen van werkzaamheid en bijwerkingen van antipsychotica voor neuropsychiatrische symptomen bij dementie. Nagaan van bewijs voor de waarschuwing voor cerebrovasculaire bijwerkingen van atypische antipsychotica.

Opzet

Systematische review.

Methode

Selectie in Medline, Cinahl, PsycINFO, Embase en het Cochrane central register of controlled trials (1980-2005) van gerandomiseerde dubbelblinde studies met ‘intention-to-treat’-analyse naar werkzaamheid en bijwerkingen van antipsychotica voor neuropsychiatrische symptomen bij dementie. Deze studies werden gestandaardiseerd beoordeeld op kwaliteit.

Resultaten

Van de 950 gevonden artikelen werden 14 studies geselecteerd over het effect van haloperidol, risperidon, olanzapine, quetiapine, tiapride, loxapine en perfenazine. Haloperidol, risperidon en olanzapine bleken in 7 van de 10 onderzoeken werkzamer voor de behandeling van agressie en psychose dan placebo. Bij onderlinge vergelijking van klassieke en atypische antipsychotica was er geen statistisch significant verschil. De meest voorkomende bijwerkingen waren extrapiramidale symptomen en sufheid. Risperidon had deze bijwerkingen in lagere doseringen minder dan haloperidol en olanzapine, maar risperidon en olanzapine lieten in twee studies een verhoogde kans op beroerte zien.

Conclusie

Klassieke en atypische antipsychotica vertonen een vergelijkbare werkzaamheid en alleen risperidon lijkt vooral in lagere doseringen minder (extrapiramidale) bijwerkingen te geven. Het bijwerkingenprofiel is matig omschreven in het gepubliceerde onderzoek en de waarschuwingen voor een verhoogde sterfte kunnen op basis hiervan niet worden bevestigd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1565-73

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Verpleeghuisgeneeskunde, huispost 117 VPHG: hr.S.U.Zuidema, verpleeghuisarts-onderzoeker (tevens: Stichting Kalorama, Beek-Ubbergen); hr.prof.R.T.C.M.Koopmans, verpleeghuisarts.

Kenniscentrum Geriatrie: mw.M.B.van Iersel, arts-onderzoeker; hr.prof.M.G.M.Olde Rikkert, klinisch geriater.

Universiteit van Maastricht, afd. Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastricht.

Hr.prof.dr.F.R.J.Verhey, zenuwarts.

Contact hr.S.U.Zuidema (S.Zuidema@vphg.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties